Respectarea dreptului la incluziune socială a grupurilor vulnerabile, prin implicarea societății civile în promovarea bunei guvernări la nivel local, este domeniul de intervenție a proiectului lansat pe 1 septembrie 2020. Acesta va fi implementat de Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, cu suportul financiar al  Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer(KAS), prin intermediul Programului de granturi ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Activitățile vor fi realizate în trei localități ale țării: or. Ialoveni, or. Strășeni și comuna Hârtopul Mare din raionul Criuleni. Scopul urmărit de proiect este creșterea gradului de incluziune socială a grupurilor vulnerabile din comunitate, prin crearea și dezvoltarea unor mecanisme de participare, conform principiilor bunei guvernări și a prevederilor legislației naționale.

 

Acțiunile planificate vor fi realizate în parteneriat cu organizațiile din regiuni și cu autoritățile publice locale. Membrii ONG-urilor din teritoriu vor beneficia de suport în dezvoltarea competențelor lor despre principiile bunei guvernări și participarea în procesului de luare a deciziilor. Ei vor învăța să încurajeze implicarea grupurilor vulnerabile în viața publică a comunității. De asemenea, participanții vor fi instruiți și despre modul de formare și administrare a bugetului local, precum și despre instrumentele de monitorizare a cheltuielilor publice din localitățile lor. Ei vor participa și la elaborarea unui raport de monitorizare a bugetelor locale în domeniul serviciilor sociale și accesibilizării clădirilor publice.

 

În planul de activități mai este prevăzută și evaluarea accesibilității arhitecturale în cele trei comunități, care este una din barierele principale în participarea persoanelor cu mobilitate redusă la viața comunității locale. Datele acumulate vor sta la baza unui Plan de acțiuni pentru accesibilizarea celor trei localități.

 

Unul dintre obiectivele importante ale proiectului este și crearea unui mecanism instituționalizat de participare, care urmează să fie constituit sub forma unui Consiliu Consultativ de Incluziune pe lângă primăriile localităților. Această instituție ar urma să ofere asistență autorităților publice în procesul de accesibilizare a clădirilor și spațiilor publice, conform necesităților persoanelor cu dizabilități, persoanelor în etate, părinților cu copii în cărucior și a tuturor membrilor comunității.

 

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi, în perioada anilor 2019-2021, granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.