Descrierea proiectului:

01.07.2015-30.06.2019

Scopul:

Facilitarea procesului de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități din Chișinău și alte regiuni ale țării.

Obiectivele proiectului:

  1. Creșterea capacității de angajare a persoanelor cu dizabilități, în special a celor cu deficiențe vizuale și de auz, prin dezvoltarea competențelor lor personale și profesionale.
  2. Pregătirea  participanților pentru etapa de angajare.
  3. Asistența persoanelor cu dizabilități din regiunile Moldovei pentru a lansa întreprinderile mici ca oportunități de angajare independentă ( realizată în parteneriat cu AO Pro-Business Nord).

 

Grupul țintă:

persoane cu dizabilități și membrii familiilor acestora, părinții copiilor cu dizabilități, angajatorii.

Activități:

1.1. Identificarea și înregistrarea persoanelor cu dizabilități care caută un loc de muncă,

1.2. Realizarea training-urilor pentru dezvoltarea competențelor de angajare în câmpul muncii ale participanților proiectului.

1.3. Coaching pentru participanți proiectului în dezvoltarea competențelor de angajare pe piața liberă a muncii și auto-angajare.

1.4. Monitorizarea și evaluarea procesului de învățare și pregătirea participanților pentru angajarea în câmpul muncii.

1.5. Pregătirea  participanților pentru etapa de angajare.

2.1. Identificarea companiilor care sunt deschise pentru angajarea persoanelor cu dizabilități;

2.2. Contactarea angajatorilor și negocierea cu aceștia privind crearea  locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;

2.3. Furnizarea informației despre  locurile de muncă vacante pentru participanții care au solicitat asistență în angajare;

2.4. Vizitarea companiilor, împreună cu participanții proiectului, pentru documentarea și testarea locurilor de muncă.

2.5. Oferirea serviciului de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități.

2.6. Asistarea participanților în procesul de învățare a operațiunilor de lucru la postul de muncă.

2.7. Monitorizarea participanților proiectului la locul de muncă.

2.8. Asistarea persoanelor cu  dizabilități în identificarea unui loc de muncă prin ucenicie sau stagii de practică.

3.1. Inițierea participanților în domeniul lansării și gestionării de mici afaceri ca formă de auto-angajare.

3.2. Oferirea instruirii suplimentare pentru participanții motivați de a studia instrumentele de afaceri pe platforma de învățare administrată de Pro-Business Nord.

3.3. Identificarea și selectarea, în parteneriat cu Pro-Business Nord, a proiectelor de afaceri eligibile pentru oferirea sprijinului financiar.

3.4.  Monitorizarea și evaluarea dezvoltării afacerii de către participanții proiectului.

 

 

 

Rezultate:

340  de beneficiari au obținut competențe necesare și sunt pregătiți pentru angajare

125 de  beneficiari  au fost angajați în câmpul muncii

Întreprinzătorii persoane cu dizabilități sunt pregătiți și motivați pentru a începe afaceri

10 beneficiari cu suportul oferit în cadrul proiectului și-au dezvoltat mici afaceri.

Buget: 137000 GBP

 

Proiectul “ Oportunități mai bune pentru angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități ” a fost implementat cu sprijinul World Jewish Relief Marea Britanie

 

 

Oportunități mai bune de angajare în câmpul muncii pentru persoane cu dizabilități din Moldova