01.07.2014-30.06.2015

Descrierea proiectului:

Scopul:

Facilitarea procesului de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități din Chișinău și alte regiuni ale țării.

Obiectivele proiectului:

  1. Dezvoltarea competențelor personale a persoanelor cu dizabilități neceesare pentru angajarea lor în câmpul muncii.
  2. Reducerea barierelor la angajarea în câmpul muncii prin crearea unui dialog pozitiv cu subiecții interesați( angajatorii, autoritățile publice, persoanele cu dizabilități etc).
  3. Îmbunătățirea legislației muncii din Republica Moldova în scopul promovării angajării persoanelor cu dizabilități.

Grupul țintă:

persoane cu dizabilități și membrii familiilor acestora, părinții copiilor cu dizabilități, angajatorii, autoritățile publice locale.

Activități:

1.2. Identificarea și înregistrarea persoanelor cu dizabilități care caută un loc de muncă,

1.3. Realizarea training-urilor pentru dezvoltarea competențelor de angajare în câmpul muncii ale participanților proiectului.

1.4. Asigurarea coaching-ului pentru participanții proiectului în ceea ce privește dezvoltarea competențelor lor de angajare pe piața liberă a muncii și a auto-angajării.

1.4. Asistarea persoanelor cu  dizabilități în identificarea unui loc de muncă prin ucenicie sau stagii de practică.

1.5. Monitorizarea și evaluarea procesului de învățare și pregătirea participanților pentru angajarea în câmpul muncii.

Pregătirea  participanților pentru etapa de angajare.

2.1. Identificarea companiilor care sunt deschise pentru angajarea persoanelor cu dizabilități;

2.2. Contactarea angajatorilor și negocierea cu aceștia privind crearea  locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;

2.3. Furnizarea informației despre  locurile de muncă vacante pentru participanții care au solicitat asistență în angajare;

2.4. Oferirea asistenței juridice persoanelor cu dizabilități în procesul de încheiere a contractului de muncă.

2.5. Organizarea cafenelei publice despre soluțiile pentru problema ratei mici de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

2.6. Organizarea Galei RemarcAbilitatea pentru promovarea companiilor care angajează persoane cu dizabilități.

 

 

Rezultate:

92 de participanți au fost instruiți și au beneficiat de asistență

4 persoane au fost angajate în câmpul muncii

Buget: 30148,50 GBP

 

Proiectul “ Oportunități mai bune pentru angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități” a fost  implementat cu sprijinul World Jewish Relief, Marea Britanie