Avocații, judecătorii, procurorii și alți practicieni din domeniul justiției vor avea o înțelegere mai bună despre drepturile persoanelor cu dizabilități și vor asigura accesul lor la justiție într-un mod mai eficient. Aceasta este miza ghidului Standarde internaționale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități, lansat, recent, de Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. 

Cititorii sunt familiarizați cu cele mai recente standarde internaționale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități, care se conțin în Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități(CDPD) și Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Autoarea ghidului, Elena Stăjilă, explică principiile cheie care stau la temelia drepturilor persoanelor cu dizabilități și prezintă modalitățile de aplicare. 

Practicienilor din domeniul dreptului li se prezintă cele mai importate drepturi și libertăți fundamentale ale persoanelor cu dizabilități, prin prisma reglementărilor conținute în articolele CDPD. Subiectele tratate în ghid conțin trimiteri la anumite cauze soluționate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului(CtEDO), Comitetul ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități(CRPD) și Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW)

Cele mai înalte standarde și cele mai bune practici în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități, vor fi acum la îndemâna practicienilor din justiție din țara noastră. Ghidul aduce cu sine oportunitatea reală ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie înțelese mai bine, iar accesul acestora la justiție să fie asigurat într-un mod mai eficient. Pentru a citi sau descărca ghidul, vă rugăm să accesați următorul link: https://cdpd.md/ghid-standarde-internaționale-în-domeniul-drepturilor-persoanelor-cu-dizabilități

Ghidul „Standarde internaționale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități” a fost realizat în cadrul proiectului „Suport în dezvoltarea și implementarea politicilor privind accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități”, implementat de Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Acest ghid a fost realizat grație suportului generos al poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui ghid este responsabilitatea Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.