Home/Proiecte Realizate
Proiecte Realizate2021-02-26T16:42:59+02:00

Proiecte Realizate

Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție

Finanțator: Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democratie,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners Perioada de implementare: 1 Martie 2020 – 31 iulie 2021 Bugetul proiectului: 388,943 MDL Scopul proiectului: Reducerea vulnerabilității persoanelor cu dizabilități [...]

November 10th, 2021|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție

Respectarea dreptului la incluziune a grupurilor vulnerabile prin implicarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local.

Denumirea proiectului: Respectarea dreptului la incluziune a grupurilor vulnerabile prin implicarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local.  Perioada de implementare: 01.09.2021-31.08.2021  Buget 29990 Euro Scopul proiectului: Respectarea legislației cu privire la [...]

November 5th, 2021|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on Respectarea dreptului la incluziune a grupurilor vulnerabile prin implicarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local.

Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice centrale și locale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilității

Perioada de implementare: 01.07. 2019-30.09.2020 Scopul proiectului:  Creșterea gradului de colaborare între persoanele cu dizabilități și autoritățile publice la nivel local  și central pentru a facilita punerea în aplicare a politicilor ce vizează domeniul accesibilității. Obiectivele [...]

September 30th, 2020|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice centrale și locale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilității

Promovarea participării cetățenilor pentru un mediu accesibil în mun. Chișinău

Perioada de implementare: 07.08.2018 -31.10.2019 Scopul proiectului: Sporirea gradului de participare a cetățenilor la luarea deciziilor privind spațiul public din mun. Chișinău (străzi, trotuare, căi pietonale, borduri, parcări, clădiri publice) pentru ca acestea să [...]

March 9th, 2020|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on Promovarea participării cetățenilor pentru un mediu accesibil în mun. Chișinău

Oportunități mai bune de angajare în câmpul muncii pentru persoane cu dizabilități din Moldova

Descrierea proiectului: 01.07.2015-30.06.2019 Scopul: Facilitarea procesului de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități din Chișinău și alte regiuni ale țării. Obiectivele proiectului: Creșterea capacității de angajare a persoanelor cu dizabilități, în special a [...]

June 2nd, 2019|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on Oportunități mai bune de angajare în câmpul muncii pentru persoane cu dizabilități din Moldova

Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății 2018

Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății 01.01.2018-31.12.2018 Scopul proiectului: ”Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care [...]

April 11th, 2019|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății 2018

Dezvoltarea serviciilor comunitare în raioanele Rîbnița și Camenca a Republicii Moldova

25.04.2018-22.06.2018 Scopul Acordarea suportului ONG-urilor din stânga Nistrului a Republicii Moldova în dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități. Obiectivele proiectului: Dezvoltarea serviciului comunitar ”ajutor psihologic” pentru persoane cu dizabilități conform principiului de la egal [...]

June 22nd, 2018|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on Dezvoltarea serviciilor comunitare în raioanele Rîbnița și Camenca a Republicii Moldova

Chișinăul accesibil pentru toți

01 iunie 2017 – 15 iunie 2018 Scopul: Sporirea gradului de participare a cetățenilor și creșterea responsabilității autorităților privind respectarea cerințelor ”design universal” la amenajarea obiectelor din spațiul public a mun. Chișinău Obiectivele proiectului: Mobilizarea [...]

June 15th, 2018|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on Chișinăul accesibil pentru toți

Sprijinirea asistenței juridice primare accesibilă pentru persoane cu dizabilități din regiunile Moldovei

01.06.2017 – 31.05.2018   Scopul proiectului: Dezvoltarea serviciului gratuit de asistență juridică primară în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități. Obiectivele proiectului: Abilitarea a 15 promotori locali – persoanele cu dizabilități, părinți ai persoanelor cu dizabilități, reprezentanți [...]

May 31st, 2018|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on Sprijinirea asistenței juridice primare accesibilă pentru persoane cu dizabilități din regiunile Moldovei

Creșterea gradului de implicare a persoanelor cu dizabilități în procesul de politici publice

01.10.2014 – 31.03.2018 Scopul: Creșterea capacităților OSC-urilor din domeniul dizabilității de a influența politicile publice și de a reprezenta interesele constituenților în relațiile cu autoritățile publice locale la nivel central și local.   Obiectivele Proiectului: Consolidarea [...]

April 6th, 2018|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on Creșterea gradului de implicare a persoanelor cu dizabilități în procesul de politici publice

Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății

01.01.2016-31.12.2017   Scopul: Creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova prin acțiuni de promovare, apărare și monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Obiective: Persoanele cu dizabilități  sunt asistate  să-și [...]

December 31st, 2017|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății

2009-Creşterea angajării civice a organizaţiilor din domeniul persoanelor cu dizabilităţi

01 iulie – 31 decembrie 2009/ Scopul:Creşterea angajării civice organizaţiilor din domeniul persoanelor cu dizabilităţi prin implicarea activă a tinerilor cu dizabilităţi. Obiective: Creşterea gradului de informare a societăţii cu privire la drepturile personelor cu [...]

December 29th, 2017|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on 2009-Creşterea angajării civice a organizaţiilor din domeniul persoanelor cu dizabilităţi

2016-Mobilizarea participarii persoanelor cu dizabilități în cadrul Alegerilor Prezidențiale 2016

1 octombrie – 30 noiembrie 2016/   DESCRIEREA PROIECTULUI: Scopul: Creșterea gradului de participare a persoanelor cu dizabilități la alegerile prezidențiale din octombrie 2016 Obiectivul 1: Informarea și mobilizarea persoanelor cu dizabilități din 8 regiuni [...]

November 30th, 2016|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on 2016-Mobilizarea participarii persoanelor cu dizabilități în cadrul Alegerilor Prezidențiale 2016

2015-Participarea persoanelor cu dizabilități din Moldova la viața politică și publică

 02.02. 2015 – 31.01.2016/ Descrierea proiectului: Scopul proiectului: Facilitarea realizării dreptului de participare la viața politică și publică a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. Obiectivele proiectului: O.1. 15 persoane cu dizabilități, din diferite regiuni [...]

January 31st, 2016|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on 2015-Participarea persoanelor cu dizabilități din Moldova la viața politică și publică

2015-Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor acestora în viața societății

01.01.2015-31.12.2015/   Scopul proiectului: Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor acestora în viața societății. Obiectivele proiectului: Imediate: Până la sfârșitul anului 2015, cadrul normativ național este ajustat în [...]

December 31st, 2015|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on 2015-Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor acestora în viața societății

Oportunități mai bune de angajare în câmpul muncii pentru persoane cu dizabilități din Moldova

  01.07.2014-30.06.2015 Descrierea proiectului: Scopul: Facilitarea procesului de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități din Chișinău și alte regiuni ale țării. Obiectivele proiectului: Dezvoltarea competențelor personale a persoanelor cu dizabilități neceesare pentru angajarea [...]

June 2nd, 2015|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on Oportunități mai bune de angajare în câmpul muncii pentru persoane cu dizabilități din Moldova

2014-Creşterea activismului în rândul persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor acestora

01.02.2014-31.12.2014/ Obiectivele proiectului: • Până la sfârșitul anului 2014, 15 persoane cu dizabilități din diferite regiuni ale țării și-au dezvoltat abilități de liderism pentru implicarea activă în viața societății; • Până la sfârșitul anului 2014 [...]

December 31st, 2014|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on 2014-Creşterea activismului în rândul persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor acestora

2013-2014-Dialogul dintre persoanele cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului

11 noiembrie 2013 – 10 noiembrie 2014    Scopul proiectului: Consolidarea și împuternicirea societăţii civile de pe cele două maluri ale Nistrului pentru promovarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.  Obiectivele proiectului:  Creşterea gradului de cooperare [...]

November 10th, 2014|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on 2013-2014-Dialogul dintre persoanele cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului

2012-2013-Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi la Justiţie

1 octombrie 2012 – 30 septembrie 2013/ Scopul proiectului este creşterea gradului de respectare a drepturilor fundamentale a tinerilor cu dizabilităţi. Obiectivele proiectului sunt: Sporirea gradului de cunoaștere a drepturilor sociale fundamentale de către tinerii [...]

September 30th, 2013|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on 2012-2013-Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi la Justiţie

2009-Creșterea implicării civice a ONG-urilor din domeniul dizabilități

01 Iulie 2009 – 31 Decembrie 2009/ Scopul proiectului:    Consolidarea capacităților  membrilor individuali și ONG-urile individuale, care abordează profund  problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și sensibilizează publicul  la aceste probleme. Grupul țintă [...]

December 31st, 2009|Categories: Proiecte Realizate|Comments Off on 2009-Creșterea implicării civice a ONG-urilor din domeniul dizabilități