Perioada de implementare: 07.08.2018 -31.10.2019

Scopul proiectului: Sporirea gradului de participare a cetățenilor la luarea deciziilor privind spațiul public din mun. Chișinău (străzi, trotuare, căi pietonale, borduri, parcări, clădiri publice) pentru ca acestea să fie accesibile, atractive, funcționale și incluzive.

Obiectivele proiectului:

1. Creșterea gradului de participare a cetățenilor la luarea deciziilor privind amenajarea obiectelor spațiului public din mun. Chișinău (în special a celor indicate în Planul de accesibilitate 2018-2019), pe durata proiectului.
2. Organizarea, capacitarea și informarea comunității în ce privește participarea la luarea deciziilor privind spațiile publice din mun. Chișinău, pe durata proiectului.
3. Responsabilizarea autorităților locale din mun. Chișinău, referitor la implicarea cetățenilor și accesibilitatea spațiului public, prin utilizarea mecanismelor legale pentru punerea în aplicarea a legislației, pe durata proiectului.

ACTIVITĂȚI:

1. Monitorizarea implementării Planului de acțiuni privind accesibilizarea municipiului Chișinău 2018-2019
2. Organizarea Atelierelor de participare
3. Promovarea instituționalizării unor mecanisme de consultare cu persoanele cu dizabilități și de monitorizare a accesibilității, în cadrul Primăriei mun. Chișinău (co-finanțare din partea Ambasadei SUA)
4. Desfășurarea unui training in ”organizare comunitară” ( din cofinanțarea IM Swedish Development Partner)
5. Întruniri de organizare ”Chișinăul Accesibil”
6. Menținerea comunicării on-line (Facebook) și mediatizarea activităților
7. Elaborarea de materiale informative și promoționale
8. Utilizarea mecanismelor juridice și Litigare strategică
9. Elaborarea și publicarea unui raport privind eficiența utilizării fondurilor publice destinate pentru accesibilitatea spațiului public din bugetul mun. Chișinău

Bugetul: 36 000 USD

Promovarea participării cetățenilor pentru un mediu accesibil în mun. Chișinău

Proiectul ”Promovarea participării cetățenilor pentru un mediu accesibil în mun. Chișinău” (2018-2019), a fost realizat de Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova și co-finanțat de IM Swedish Development Partner