Experții CDPD în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în perioada decembrie 2019 – februarie 2020, au efectuat un studiu despre procesul de implementare a articolelor 36 și 38 din Legea 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. În baza concluziilor și recomandărilor autorilor studiului au fost elaborate, împreună cu organizațiile din Alianța Organizațiilor Persoanelor cu Dizabilități, câteva propuneri de modificări legislative la articolele 36 și 38, care au fost promovate cu succes și votate de Parlamentul Republicii Moldova.

 

Astfel, în textul articolului 36, alineatul (2) din Legea 105, care prevede că ”Angajatorul care angajează pe o perioadă nederminată șomeri din categoriile persoanelor menționate…” a fost propus ca să fie adăugat textul ”Angajatorul care angajează pe o perioadă nederminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 18 luni…”

 

La articolul 38, care se referă la subvențiile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, a fost adăugată în alineatul (1) aceiași modificare ca și în art. 36 ”sau determinată, cu o durată de cel puțin 18 luni”. În alineatul (2) a fost adăugat următorul text: ”Agenția Națională compensează 50% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii și 75% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă suportate de către angajator…”.

 

Reprezentanții CDPD speră că propunerile de modificări legislative la articolele 36 și 38 din Legea 105 vor determina o creștere a ratei de angajare în rândul persoanelor cu dizabilități, precum și a șomerilor din alte grupuri social vulnerabile. De asemenea, se așteaptă că subvențiile vor deveni mai atractive pentru angajatori și ei vor fi încurajați să creeze sau să adapteze locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități.

Pentru a lua cunoștință cu conținutul studiului puteți accesa următorul link: https://cdpd.md/propuneri-de-politici-publice/

Documentul este realizat de Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD), cu sprijinul IM Swedish Development Partner Moldova. Opiniile expuse aparțin exclusiv autorilor și nu reflectă neapărat poziția finanțatorilor.