Home/Publicații
Publicații2021-02-04T13:14:56+02:00

Publicații CDPD

June 2022

January 2022

July 2021

May 2021

April 2021

March 2021

February 2021

2019

Studiu privind serviciile sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței pe bază de gen

Descarcă

Monitorizarea Planului național de acțiuni 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021

Descarcă

Cheltuielile Bugetului municipiului Chișinău 2018 destinate îmbunătățirii accesibilității spațiului public

Descarcă

Bariere și oportunități în angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități în raioanele Cahul și Cantemir

Descarcă

Respectarea cotei obligatorii de angajare a persoanelor cu dizabilități de către instituțiile Administrației Publice Centrale.

Descarcă

2018

Raport de evaluare privind asigurarea condițiilor de accesibilitate în cadrul Grădinii Zoologice din Municipiul Chișinău

Descarcă

Opțiuni de îmbunătățire a accesului pentru persoanele cu mobilitate redusă în parcul ”Valea Morilor”

Descarcă

Raport privind implementarea serviciului social „Asistența personală”. Provocări și necesități.

Descarcă

STUDIU Blocarea trotuarelor obțiuni de politici

Descarcă

Linii directorii pentru a asigura proiectarea drumurilor șI străzilor accesibile pentru persoane cu dizabilitățI în conformitate cu conceptul designului universal

Descarcă

Raport UE-RM Monitorizarea implementării angajamentelor în domeniul dizabilității 2018

Descarcă

Identificarea barierelor și lacunelor în procesul de contractare de către stat a serviciilor furnizate de OSC-uri

Descarcă

2017

Evaluarea planurilor șI programelor bibliotecii raionale Ceadîr – Lunga

Descarcă

Raport Evaluarea Necesitatilor Persoanelor cu dizabilități senzoriale Cahul

Descarcă

Raport Evaluarea necesitatilor Persoanelor cu dizabilități locomotorii Ceadîr-Lunga

Descarcă

Оценка планов и программ районной библиотеки Чадыр-Лунга

Скачать

Studiu Calitatea datelor statistice pentru elaborarea politicilor sociale pe domeniul dizabilității 2017

Descarcă

Studiu Analiza pieții muncii din RM din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități 2017

Descarcă

Dezvoltareaa serviciilor comunitare în regiunea transnistreană a RM 2017

Descarcă

Raport de evaluare a imobilului V – Continental privind asigurarea condițiilor de accesibilitate

Descarcă

2016

Participarea persoanelor cu dizabilități la Alegerile Prezidențiale din 30 octombrie 2016

Descarcă

Raport. Participarea persoanelor cu dizabilități la viața politică și publică

Descarcă

STUDIU Respectarea normativelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități la construcția – reconstrucția clădirilor publice din mun. Chișinău

Descarcă

2015

Raport de alternativă pentru Comitetul ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Descarcă

Raport privind evaluarea asigurării condițiilor de accesibilitate în cadrul Institutului Național de Justiție.

Descarcă

Raport de monitorizare privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități incapabile aflate în internatele psihoneurologice din RM 2015

Descarcă

Ghid de Auto reprezentare pentru persoane cu dizabilități 2015

Descarcă

Raportul de monitorizare privind respectarea dreptului la vot a persoanelor cu dizabilități în timpul alegerilor locale din Iunie 2015

Descarcă

2013

Studiu comparativ. Drept la capacitate juridica 2013

Descarcă

2011

Studiu Bariere de incluziune sociala a persoanelor cu dizabilitati din RM 2011

Descarcă

Alte publicații

Concluding observations on the third periodic report of the Republic of Moldova

Descarcă

Observațiile finale referitoare la raportul inițial al Republicii Moldova

Descarcă