Denumirea proiectului: Respectarea dreptului la incluziune a grupurilor vulnerabile prin implicarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local.

 Perioada de implementare: 01.09.2021-31.08.2021

 Buget 29990 Euro

Scopul proiectului: Respectarea legislației cu privire la incluziunea persoanelor din categoriile social-vulnerabile de către APL- ule în baza principiului de bună guvernare prin consolidarea societății civile la nivel local din 3 localități: Ialoveni, com. Hîrtopul Mare raionul Criuleni, Strășeni.

Obiectivele proiectului:

  1. Suport pentru APL din regiunile țintă în implementarea principiilor de bună guvernare, prioritar în politicile locale în domeniul acordării serviciilor sociale pentru persoanele din categoriile social vulnerabile
  2. Consolidarea capacităților OSC- urilor locale în utilizarea instrumentelor de monitorizare, participare și responsabilizare APL-urilor din 3 regiuni: Ialoveni, com. Hîrtopul Mare r. Criuleni, Strășeni privind modul de bugetare  a resurselor disponibile în interesul cetățenilor
  3. Crearea și implementarea unui mecanism de participare a societății civile în procesul decizional în scopul accesibilizării infrastructurii din 3 localități: Ialoveni, com. Hîrtopul Mare r. Criuleni, Strășeni.

Activitățile proiectului:

1.1 Evaluarea APL-urilor cu privire nivelului de promovare și implementare a principiilor bunei guvernării

1.2 Elaborarea unui  Raport de monitorizare privind utilizarea banilor publici în domeniu servicii sociale pentru ultimii doi ani: 2018-2019

1.3.Organizarea a 3 ședințe la nivel local cu participarea APL-urile Consiliului pe Incluziune și echipa proiectul în scopul acordării unui suport aplicării în practică a principiilor de bună guvernare.

2.1. Training cu participarea a reprezentanților societății civile din regiunile de intervenție cu privire la procesele de participare civică.

2.2.Training  cu participarea a reprezentanților societății civile din regiunile de intervenție cu privire la utilizarea rețelelor sociale ca mijloace de promovare a angajamentului civic în realizarea intereselor locale.

Instruirile vor fi organizate la nivel local, cîte o instruire per regiune.

2.3. Webinar cu participarea factorilor de decizie din regiunile de intervenție cu privire la accesibilizarea spațiului public

2.4.Workshop  de totalizare  cu participarea factorilor de decizie, reprezentanții OSC-urilor locale, alte persoane interesate

3.1. Crearea unui Consiliul Consultativ pe Incluziune  – mecanism de cooperare și consens

3.2. Elaborarea unui Plan de acțiuni de accesibilizare 2020-2023 în colaborare cu APL

3.3. Elaborarea unui regulament de către APL-urile din Ialoveni, Criuleni, Strășeni de funcționare a Consiliului Consultativ pe accesibilitate

Rezultate realizate:

  1. Acord de parteneriat încheiat dintre CDPD și A.O. „Acționăm pentru dezvoltare” în scopul implementării politicelor de bună guvernare la nivel local cu implicarea persoanelor din categoriile social vulnerabile
  2. Acord de parteneriat încheiat dintre Primăria Hîrtopul Mare și CDPD în scopul implementării politicelor de bună guvernare la nivel local cu implicarea persoanelor din categoriile social vulnerabile.
  3. Acord de parteneriat încheiat dintre CDPD și Asociația Nevăzătorilor Ialoveni în scopul implementării politicelor de bună guvernare la nivel local cu implicarea persoanelor din categoriile social vulnerabile.
  4. 3 APL: uri evaluate ( Primăria or. Ialoveni, mun. Strășeni, com. Hîrtopul Mare r. Criuleni )cu privire la nivelul de implementare a politicelor de bună guvernare la nivel local.
  5. 3 Rapoarte de evaluare elaborate cu privire la implementarea principiilor bunei guvernări și monitorizarea gestionarii banilor publici pe domeniul servicii sociale și infrastructura pentru grupurile social vulnerabile elaborate, de către Primăriile Ialoveni, mun. Strășeni, com. Hîrtopul Mare r. Criuleni
  6. 52 de membri ai OSC-urilor: Asociația Nevăzătorilor Ialoveni, Asociația Nevăzătorilor Strășeni, A.O. „Acționăm pentru Dezvoltare” com. Hîrtopul Mare, r. Criuleni, instruite  în domeniul participării la viața politică și publică.
  7. 35 membri ai OSC- urilor locale Asociația Nevăzătorilor Ialoveni, Asociația Nevăzătorilor Strășeni, A.O. „Acționăm pentru Dezvoltare” com. Hîrtopul Mare, instruite în domeniul utilizării rețelelor sociale.
  8. 14 reprezentanți ai APL-urilor: asistenți personali, arhitecți din regiunile Ialoveni, Strășeni și com. Hîrtopul Mare informați cu privire la standardele ISO în accesibilitate, și legislația în vigoare.
    3 Consilii Consultative pe Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități și altor Categorii Social Vulnerabile create pe lîngă primăriile : Ialoveni, Strășeni, com. Hîrtopul Mare r. Criuleni.
  9. 3 Regulamente de funcționare a Consiliilor Consultative pe Incluziune a Persoanelor cu Dizabilități și altor categorii social vulnerabile elaborate în și aprobate de către Primăriile: Ialoveni, Strășeni, com. Hîrtopul Mare r. Criuleni.
  10. 3 Planuri de Accesibilizare 2021-2023 a mun. Strășeni, or. Ialoveni, com. Hîrtopul Mare r. Criuleni elaborate.
  11. 3 Planuri de Accesibilizare 2021-2023 a mun. Strășeni, or. Ialoveni, com. Hîrtopul Mare r. Criuleni, aprobate spre implementare de către Primăriile or. Ialoveni, mun. Strășeni, com. Hîrtopul Mare r. Criuleni.
  12. Strada  Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Strășeni, a devenit accesibilă pentru persoanele cu dizabilități: bordurile de la trecerile pietonale sunt coborăte la nivelul carosabilului. Pe trecerile pietonale, de asemenea, este instalat pavaj tactil de avertizare și direcționare în culori contrastante, care ghidează persoanele nevăzătoare și cu vederea slabă la traversarea drumului.
  13. Pe str. Alexandru cel Bun din orașul Ialoveni au fost instalate Bănci de odihnă.
  14. Clădirea Primăriei din com. Hîrtopul Mare, raionul Criuleni a devenit accesibilă, la intrare a fost construită o rampă de acces și au fost reparate treptele.