La data de 11 septembrie 2020 grupul de inițiativă pentru asigurarea accesibilității în mun. Comrat în frunte cu Ivan Petcoglo și Stajila Alexandru a organizat o ședință evaluare  a clădirilor publice din municipiul  Comrat din punct de vedere  al întrunirii  standardelor de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă.  Ca subiect a ședinței a fost analiza  Raportului de monitorizare a accesibilității clădirilor publice ca rezultat a evaluării a  peste 25 de clădiri publice. Doar 2 clădiri se apropie de standardele de accesibilitate: Primăria și Centrul de Reabilitare. Pe parcursul discuției s-a menționat că chiar dacă unele clădiri sunt  accesibile sau parțial accesibile,drumurile și trotuarele sunt inaccesibile din cauza bordurilor înalte ceea ce nu permite accesul în aceste clădiri. Totodată, membrii grupului de inițiativă au elaborat în comun câte un proiect al planului de acțiuni pentru Primărie și administrația ATO Găgăuzia pe următorii 5 ani în vederea creării condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă. Ca priorități incluse în planul de acțiuni sunt: accesibilizarea drumurilor , trotuarelor și centrelor de sănătate.

Părinții au scos în evidență inaccesibilitatea grupurilor sanitare în instituțiile de învățământ  ceea ce constitute încălcarea dreptului la educație a copiilor cu nevoi speciale. Acesta este unul din motivele în  care copii sunt nevoiți să învețe la distanță.După definitivarea planului de acțiuni, CDPD va prezenta autorităților rapoartele, ghidul și planul de acțiuni și le va propune autorităților pentru aprobare și implementare. în continuare CDPD va monitoriza procesul de accesibilizare a clădirilor de menire socială din municipiul Comrat.

Această activitate a avut loc în cadrul proiectului ”Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice centrale și locale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilități”, finanțat de Ambasada Finlandei, cu sediul la București

 
Ședința comună a grupului de inițiativă din municipiul Comrat  și a reprezentaților CDPD privind accesibilizarea spațiului urban