La data de 08 septembrie  2020 grupul de inițiativă pentru asigurarea accesibilității în orașul Căușeni, în frunte cu Vasile Savca  și Iuliana Bulicanu a organizat o ședință de totalizare a rezultatelor atinse în urma  unui proces de evaluare  a clădirilor publice din orașul Căușeni din punct de vedere  al întrunirii  standardelor de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă. Astfel s-au identificat 4 clădiri accesibile: Sectorul de Poliție nr.1, Centrul pentru Tineret și Sport, Centrul Multifuncțional și Spitalul Raional: „Alexandru și Ana”, 8 clădiri parțial accesibile și 19 clădiri inaccesibile.

În cadrul ședinței promotorii locali pentru accesibilitate și-au împărtășit experiența de evaluare a clădirilor publice. La această ședință a fost  prezent primarul orașului Căușeni Anatolie Donțu. Domnul Donțu a menționat că inaccesibilitatea clădirilor  este o problemă care reduce accesul persoanelor cu mobilitate redusă la serviciile publice și private. Pe parcursul acestei întîlniri au fost definitivate rapoartele de monitorizare a accesibilității clădirilor publice din Căușeni, fiind identificate neajunsurile existente și propuse recomandările de eliminare a lor. Promotorul local Vasile Savca a menționat că  una din problemele existente este lipsa unui transport accesibil în orașul Căușeni. În prezent Primăria Căușeni se află într-un proces de identificare de fonduri în scopul procurării unui mijloc de transport public accesibil.

Participanții la această ședință au discutat pe marginea Planului de acțiuni elaborat de către grupul de inițiativă privind accesibilizarea clădirilor publice din orașul Căușeni pentru următorii 5 ani.

În curînd urmează să fie organizată o ședință în cadrul căreia reprezentanților Primăriei și Consiliului Raional Căușeni va fi prezentat Raportul cu privire la nivelul de accesibilitate și a Planului de Acțiuni în vederea accesibilizării clădirilor publice. Totodată  autoritățile vor beneficia de un ghid în domeniul accesibilității, care va fi util pentru elaborarea caietului de sarcini și planificarea cheltuielilor bugetare privind asigurarea accesibilității.

Această activitate a avut loc în cadrul proiectului ”Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice centrale și locale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilități”, finanțat de Ambasada Finlandei, cu sediul la București.