01.06.2017 – 31.05.2018

 

Scopul proiectului: Dezvoltarea serviciului gratuit de asistență juridică primară în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Obiectivele proiectului:

 • Abilitarea a 15 promotori locali – persoanele cu dizabilități, părinți ai persoanelor cu dizabilități, reprezentanți ai ONG-urilor ( dintre care cel puțin 10 femei) și 20 de parajuriști        în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități
 • Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități prin acordarea asistenței juridice primare gratuite în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și desfășurarea de activități de advocacy.

Grup țintă (beneficiarii):

– persoanele cu dizabilități (cu mobilitate redusă, vedere, auz, intelectuale și psihosociale etc.) care vor beneficia de asistență juridică primară gratuită în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități, oferită de promotorii locali și parajuriști.

– 15 persoane cu dizabilități, părinți ai persoanelor cu dizabilități, reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv cel puțin 10 femei), care vor fi instruiți în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și advocacy. Ei își vor spori cunoștințele și experiența în promovarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Implicarea persoanelor cu dizabilități la nivel local va spori încrederea comunității față de acestea; va contribui la sporirea încrederii în propriile forțe, precum și la creșterea potențialului lor de ocupare post-proiect.

– 20 parajuriști, care vor beneficia și de activitățile proiectului. În timpul proiectului, aceștia vor fi instruiți în acordarea asistenței juridice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități

 

Activitati:

 1. Instruirea “Promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități”.
 2. Coaching pentru parajuriști și promotori locali
 3. Reuniuni de lucru la nivel regional
 4. Informarea comunității

4.1. Campanii publice de informare “Asistență juridică pentru persoane cu dizabilități.”

4.2. Informarea membrilor comunității cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități

4.3. Conferința Națională “Prezentarea rezultatelor proiectului”

 1. Asistență juridică primară gratuită
 2. Advocacy la nivel local

Rezultate atinse:

 • 20 de parajuriști și 15 promotori locali abilitați în promovarea și apărarea drepturilor cu dizabilități la nivel local;
 • 560 ore de coaching în acordarea asistenței juridice primare gratuite în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități acordare  pentru parajuriști și promotori locali
 • 10 mese rotunde realizate cu participarea  reprezentanților APL  în vederea desiinării problemelor existente privind drepturile persoanelor cu dizabilități la nivel local precum  și a soluțiilor pentru a le rezolva;
 • 21 lecții publice privind drepturile persoanelor cu dizabilități  cu participarea reprezentanților APL și a persoanelor cu dizabilități realizate în 15 localități a RM
 • 1105 persoane cu dizabilități din 35 localități a RM au beneficiat de asistență juridică primară în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • 20 campanii de advocacy realizate la nivel local
 • 3 persoane cu dizabilități, promotori locali, în cadrul proiectului au fost angajate de către CAJPD în calitate de reprezentanți CAJPD la nivel local Comrat, Cedîr lunga Ungheni.

BUGETUL: 44.686 GBP

Proiectul „Sprijinirea asistenței juridice primare accesibile pentru persoane cu dizabilități din regiunile Moldovei”, a fost   implementat de AO CAJPD în parteneriat cu CNAJGS. Proiectul a fost  finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.

Sprijinirea asistenței juridice primare accesibilă pentru persoane cu dizabilități din regiunile Moldovei