Finanțator: Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democratie,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners

Perioada de implementare: 1 Martie 2020 – 31 iulie 2021

Bugetul proiectului: 388,943 MDL

Scopul proiectului: Reducerea vulnerabilității persoanelor cu dizabilități în exercitarea drepturilor lor și în accesul la justiție

Obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Persoanele cu dizabilități sunt informate și sunt încurajate să își apere drepturile.

Obiectivul 2. Persoanele cu dizabilități ale căror drepturi au fost încălcate, inclusiv victime ale discriminării și violenței, primesc sprijin juridic de la furnizorii de servicii de asistență juridică și au îmbunătățit accesibilitatea clădirilor instanțelor judecătorești.

Activități:

 1. Desfășurarea campaniei de informare și sensibilizare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități în toate raioanele Republicii Moldova
 2. Conducerea a 20 lecții publice în localitățile din Nordul, Centrul și Sudul Republicii Moldova
 3. Acordarea asistenței juridice gratuite persoanelor cu dizabilități
 4. Sprijinirea altor prestatori de asistență juridică pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități
 5. Promovarea accesibilizării clădirilor instanțelor judecătorești pentru persoanele cu dizabilități

 

Rezultate imediate:

 1. 2.000 de persoane cu dizabilități din toată țara au fost informate despre drepturile și libertățile lor prin intermediul campaniei de sensibilizare;
 2. 240 de persoane cu dizabilități au fost informate despre drepturile și libertățile lor prin 20 de lecții publice susținute în localitățile din Nordul, Centrul și Sudul Republicii Moldova;
 3. 100 de persoane cu dizabilități au primit asistență juridică din partea CDPD în cadrul proiectului;
 4. 3 furnizori de servicii de asistență juridică au primit sprijin pentru gestionarea cauzelor în instanță cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități;
 5. 24 de clădiri ale instanțelor din 15 raioane ale Moldovei au fost evaluate pe criterii de accesibilitate și au primit consultanța necesară pentru a asigura accesibilitatea

Rezultate pe termen mediu:

 1. Persoanele cu dizabilități își cunosc drepturile și libertățile și știu cum să le apere.
 2. Persoanele cu dizabilități ale căror drepturi au fost încălcate, inclusiv victime ale discriminării și violenței, primesc sprijin legal de la furnizorii de servicii de asistență juridică și au acces la clădirile instanțelor judecătorești

 

Rezultatele pe termen lung:

 1. Implementarea acțiunilor concrete de către instanțele judecătorești pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la justiție (bugetarea lucrărilor de reparație/reconstrucție a clădirilor în vederea asigurării designului universal al clădirii);
 2. Persoanele cu dizabilități, mamele cu copii mici, persoanele în etate vor avea acces mai ușor la clădirile instanțelor judecătorești;
 3. Persoanele cu dizabilități și membrii familiilor lor au o gândire critică dezvoltată, cunosc atitudini consolidate, valori comportamentale care oferă o viziune comună asupra incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.