La data de 14 septembrie 2018, ziarul „Făclia” a cerut scuze publice pentru publicarea articolului instigator la discriminare față de copiii cu dizabilității motorii și/sau mentale în exercitarea dreptului la educație incluzivă.

Amintim, că anterior, în ediția din 01 aprilie 2016 a ziarului „Făclia” fost publicat un articol, denumit „Diversiunea incluziunii handicapaților”, în care autorul articolului dl. Vitalie Pastuh-Cubolteanu, și-a manifestat și a promovat o atitudine reticentă, intolerantă și agresivă față de copiii cu dizabilități mentale și motorii pronunțate, integrați în instituțiile de învățământ general.

Atât denumirea articolului vizat, cât și textul acestuia a purtat o conotație negativă și reducționistă față de copiii cu dizabilități mentale și motorii în sistemul de educație incluzivă. Copiii cu dizabilități mentale și motorii au fost  tratați cinic de autorul articolului, fiind numiți ofensator: „handicapați”, „copii cu infirmități”, „infirmii”, „sărmanii copii cu dizabilități”, „bieții novici”, „nefericiții cu handicap serios”.

Autorul și-a permis să folosească exprimări umilitoare față de copiii cu dizabilități, precum: „învățământul de cultură generală se handicapează și el”, „nefericiții cu handicap discriminează alți elevi din școală”, „nu cumva dreptul constituțional al majorității elevilor de a avea acces la instruire de calitate este încălcat și el?”, „în pierdere sunt copiii buni, normali”, „Locul „inclușilor” e în școlile speciale, nu în școlile de masă, normale”.

Articolului vizat a fost distribuit și  în spațiul media pe pagina web- https://psihologie.bonumeur.ru/?p=967.

Considerând acțiunile ziarului „Făclia” și a autorului articolului sus menționat ca fiind un fapt de instigare la discriminare față de copiii cu dizabilități mentale și/sau motorii, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (în prezent, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) a înaintat o cerere de chemare în judecată, prin care a solicitat constatarea discriminării, retragerea ediției ziarului cu articolul vizat din toate bibliotecile și instituțiile de învățământ abonate la ziar și aducerea scuzelor publice pentru publicarea articolului instigator la discriminare.

În cadrul acestui proces de litigare strategică Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a emis un aviz consultativ, prin care a înaintat concluziile sale privind prezența elementelor constitutive ale discriminării în acțiunile pârâților, iar Avocatului Poporului pentru drepturile copilului dna Maia Bănărescu, reprezentată de către dna Elena Cernăuțean a intervenit în proces în vederea apărării drepturilor copiilor cu dizabilități (Avizul consultativ al CPEDAE poate fi accesat la următorul link: https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/aviz_consultativ_424_2016-votat_1144395.pdf).

La data de 22 martie 2017 Judecătoria Chișinău sediul Centru a admis parțial pretențiile din cerere de chemare în judecată, constatând că acțiunile pârâților constituie un fapt de instigare la discriminare, în forma gravă, și obligând ziarul „Făclia” să retragă ediția ziarului cu articolul vizat din toate bibliotecile și instituțiile de învățământ din RM (Hotărârea Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 22 martie 2017 poate fi accesată la următorul link: https://jc.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=20-2-11254-31052016&solr_document_2=&DenumireDosar=&Tematica=&solr_document_3=All)

La data de 12 septembrie 2017 Curtea de Apel Chișinău, examinând apelul declarat de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (A.O. CAJPD) – în prezent, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD), a admis cerința cu privire la obligarea ziarului și a autorului articolului instigator la discriminare de a cere scuze publice, prin aceleași mijloace de informare în masă (Decizia Curții de Apel Chișinău din 12 septembrie 2018 poate fi accesată la următorul link: https://cac.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=02-2a-12136-26052017&solr_document_2=&DenumireDosar=&Tematica=&solr_document_3=All)

În corespondența  sa recentă cu CDPD, ziarul „Făclia” a comunicat că la data de 14 decembrie 2017 a expediat solicitarea de retragere din arhive și colecții a ediției nr. 13 din 01 aprilie 2016, unde a fost publicat articolul instigator la discriminare, iar scuzele publice le-a publicat în ediția ziarului „Făclia” din 14 septembrie 2018 (Răspunsul ziarului Făclia poate fi vizualizat aici).

Articolul instigator la discriminare a fost eliminat și din spațiul online. După emiterea Hotărârii primei instanțe, dl Vitalie Pastuh-Cubolteanu a șters articolul vizat de pe toate sursele web, în care a fost anterior publicat, inclusiv de pe pagina web https://psihologie.bonumeur.ru/?p=967.

Acest caz de litigare strategică a demonstrat, că folosirea limbajului ofensator și reducționist față de persoanele cu dizabilități reprezintă un fapt de instigare la discriminare. În premieră, în practica judiciară a RM s-a dispus retragerea ediției ziarului, în care s-a publicat articolul instigator la discriminare,  din circuitul public, ca și măsură de protecție împotriva discriminării.

Acest proces de litigare strategică a fost realizat de către CDPD în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care activează în domeniul dizabilității” susținut de către IM Swedish Development Partner.

 

Descarcă Raspuns Faclia PDF