Lipsa accesibilității este una dintre problemele de bază care limitează dreptul la muncă a persoanelor cu dizabilități.

Autoreprezentanții din raionul Cahul consideră că: ”Lipsa accesibilității este una dintre problemele de bază existența căreia face imposibilă realizarea dreptului la muncă a persoanelor cu dizabilități”.

CDPD împreună cu partenerii săi AO ”AZI” și autoreprezentanții din raionul Cahul  la dat de 26 august au realizat o ședință comună în cadrul căreia a fost discutat  subiectul ”Accesibilitatea în general și accesul persoanelor cu dizabilități la piața forței de muncă în special”.

Participanții în cadrul ședinței de lucru de asemenea au declarat că: barierele care îngrădesc dreptul la muncă a persoanelor cu dizabilități sunt atitudinea stereotipică  a potențialilor angajatori față de capacitățile persoanelor cu dizabilități; lipsa tehnologiilor asistive care ar  facilita  accesul persoanelor cu dizabilități la piața forței de muncă; lipsa locurilor de muncă accesibile; inaccesibilitatea infrastructurii drumurilor publice  și a clădirilor în care agenții economici își desfășoară activitatea sa; inaccesibilitatea transportului public; inaccesibilitatea instituțiilor pentru formarea profesională.

Ca urmare a acestei ședințe de lucru CDPD și partenerii vor elabora un  set de recomandări care vor fi   înaintate Agenției Teritoriale a Ocupării Forței de Muncă din Cahul în vederea îmbunătățirii politicilor de angajare a persoanelor cu dizabilități la nivel local.

Această activitate este realizată de CDPD în cadrul proiectului ”Creșterea nivelului de implicare a persoanelor cu dizabilități în viața publică” și este finanțată de către IM Swedish Development Partner.

 

Cahul - Accesibilitatea în general și accesul persoanelor cu dizabilități la piața forței de muncă în special