Asociația Obștească  Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) este o organizație necomercială, nonguvernamentală, independentă, apolitică, care urmărește beneficiul public.

Misiunea Asociației  este de a promova şi proteja drepturile persoanelor cu dizabilități și de a favoriza incluziunea socială şi împlinirea lor spirituală prin acțiuni de monitorizare, advocacy şi programe de dezvoltare a potențialului lor.

CDPD anunță concurs deschis pentru selectarea  unei companii de audit pentru efectuarea auditului organizațional în conformitate cu ISA pentru anii 2022-2023

Termenul estimat al contractului de audit este 19.12.2022-30.04.2024.

Perioada şi prețul  pentru Auditul  organizațional  pentru fiecare an calendaristic se va stabili separat în dependență de bugetul organizației pentru anul în care se realizează auditul.

Bugetul consolidat al organizației  aprobat pentru anul calendaristic 2022 constituie circa 6 145000 MDL.

Perioada prognozată pentru desfășurarea auditului organizațional pentru anul 2022  este 1 februarie  2023-31 martie  2023.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de referință descriși în prezentul Anunț și în baza contractului de prestare servicii pentru perioada solicitată.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către compania de audit  și expediată prin e-mail la adresa info[at] cdpd.md până pe 11 decembrie  2022. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 69 891 091 sau la adresa de e-mail: vitalie.mester[at] cdpd.md

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de depunere a acesteia.