Stereotipurile negative despre persoanele cu dizabilități și lipsa accesibilității conduc la limitarea sau chiar excluderea acestora de la exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și restricționează accesul lor la servicii.

Conform Studiului privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Studiu-privind-percep–iile.pdf), persoanele cu dizabilități sunt unul dintre cele mai discriminate grupuri sociale. Majoritatea cazurilor de discriminare împotriva persoanelor cu dizabilități, constatate de Consiliul pentru Egalitate (CPEDAE), au fost comise de autoritățile publice. Consiliul a calificat drept discriminare și faptele unor organe de urmărire penală, judecători și chiar avocați în raport cu persoanele cu dizabilități (a se vedea deciziile CPEDAE pe cauzele nr. 002/13, 485/16, 84/17, 04/18).

Lipsa de accesibilitate a instanțelor judecătorești descurajează persoanele cu dizabilități să-și apere drepturile. Nu toți președinții instanțelor sunt conștienți de necesitatea asigurării accesibilității instanțelor și a procesului, iar cei care sunt conștienți de aceasta – nu cunosc cerințele tehnice de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Toate aceste circumstanțe indică asupra unui grad înalt de vulnerabilitate a persoanelor cu dizabilități în exercitarea drepturilor sale și în accesul la justiție.

Pentru a contribui la ameliorarea situației persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție, CDPD lansează proiectul „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”.

Proiectul are drept scop reducerea vulnerabilității persoanelor cu dizabilități în exercitarea drepturilor lor și în accesul la justiție.

Obiectivele de bază ale proiectului vizează desfășurarea unei campanii de informare în toată Moldova și acordarea asistenței juridice gratuite pentru persoanele fizice și prestatorii de servicii.

Principalele activități a proiectului se vor axa pe:

  1. Desfășurarea campaniei de informare și sensibilizare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități în toate raioanele Republicii Moldova;
  2. Conducerea a 20 lecții publice în localitățile din Nordul, Centrul și Sudul Republicii Moldova;
  3. Acordarea asistenței juridice gratuite persoanelor cu dizabilități;
  4. Sprijinirea altor prestatori de asistență juridică pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
  5. Promovarea accesibilizării clădirilor instanțelor judecătorești pentru persoanele cu dizabilități.

În vederea creșterii cunoștințelor de drept privind drepturile și libertățile a peste 2.500 de persoane cu dizabilități, CDPD va construi parteneriate cu direcțiile de asistență socială din 35 de raioane ale RM, oficiile teritoriale ale Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), instanțele judecătorești și ONG-urile locale, care vor ajuta la distribuirea materialelor informative, precum și la organizarea lecțiilor publice în 20 de localități din Moldova (Nord, Sud, Centru).

În cadrul acestui proiect, CDPD va oferi asistență juridică gratuită pentru cel puțin100 de persoane cu dizabilități, va sprijini oficiile teritoriale CNAJGS  și aproximativ 10 ONG-uri locale în apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

În cadrul proiectului, CDPD va promova asigurarea accesibilității a 24 de clădiri ale instanțelor judecătorești din 15 circumscripții judecătorești prin intermediul auditului de accesibilitate, care îi va ajuta pe președinții instanțelor să înțeleagă cum să asigure accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la proces.

Proiectul va fi implementat în perioada: martie 2020 – iulie 2021.

CDPD invită toate persoanele și entitățile interesate spre colaborare în vederea  îmbunătățirii accesului persoanelor cu dizabilități la justiție.

Proiectul este finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democratie, Drepturile Omului si Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

Tel. (+373 22) 28-70-90, (+373) 799 89098

Web: www.cdpd.md

E-mail: info@cdpd.md

Elena STAJILA, coordonatoare de proiect