La data de 8 august 2019 CDPD împreună cu AOPD și alți parteneri au organizat un atelier privind consultarea și elaborarea avizelor pe marginea a 2 documente lansate pentru consultări publice:

  • Proiectul Hotărârii Guvernului “Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020” şi
  • Ghidul de Design a Străzilor din Chișinău, elaborat de Green City Lab în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău.

Această activitate a fost precedată de participarea organizațiilor membre a AOPD la consultările publice asupra proiectului Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, componenta “Sănătate” și “Protecția socială și raporturi de muncă”

CDPD împreună cu partenerii contribuie la elaborarea politicilor publice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități