Începând cu 1 februarie 2022, persoanele cu dizabilități titulari a pensiei pentru dizabilitate care continuă să activeze în câmpul muncii,  sunt în drept să ceară de la CNAS reexaminarea pensiei în conformitate cu stagiul de cotizare acumulat. 

Acest drept a fost asigurat de către Curtea Constituțională a RM prin Hotărârea sa nr. 30 din 23 septembrie 2021. Datorită acestei  Hotărâri a fost eliminată discriminarea persoanelor cu dizabilități  titulari ai pensiei de dizabilitate care continuă să muncească după ce le-a fost stabilită pensia. Menționăm că, anterior adoptării acestei Hotărâri, de acest drept potrivit art. 33 alin. (1), litera c) a Legii nr. 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii,  puteau să beneficieze doar persoanele titulari ai pensie pentru limita de vârstă. 

Curtea a stabilit că prevederile art. 33 alin. (1), lit. c) a legii menționate aplică nejustificat un tratament diferențiat față de persoanele cu dizabilități titulari ai pensiei de dizabilitate în raport cu persoanele titulare a pensiei pentru limita de vârstă fiind astfel contrare cu prevederile art. 16,  47 și 51 a Constituției Republicii Moldova. 

Potrivit Hotărârii Înaltei Curți, Parlamentul RM până  la data de 1 februarie 2022 a fost obligat să modifice Legea nr. 156 din 14.10.1998. În cazul în care Parlamentul nu va reuși până la această dată să adopte modificările necesare  la această lege, începând cu 1 februarie 2022 Casa Națională de Asigurări Sociale este obligată să accepte din partea persoanelor cu dizabilități titulari ai pensiei de dizabilitate care continue să muncească după ce le-a fost stabilită pensia, cererile   pentru reexaminarea pensiei în conformitate cu stagiul de cotizare acumulat. 

Conform declarațiilor dl. Vasilie  Cușca, Secretar de Stat din cadrul MMPSF în baza acestei Hotărâri de dreptul de ași reexamina pensia de dizabilitate vor putea beneficia circa 15 000 de persoane cu dizabilități, iar Guvernul RM, pentru asigurarea acestui drept, urmează să aloce suplimentar în  bugetul asigurărilor sociale pentru anii 2022-2024 circa 170 000000 lei. 

Pentru a lua cunoștință cu textul Hotărârii accesați:

https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=788&l=ro

Pentru a viziona ședința Curții cu participarea reprezentanților CDPD accesați https://youtu.be/GVjgjfB8x8E

Acest rezultat a fost posibil în cadrul procesului de litigare strategică inițiat de către CDPD în anul 2020 împreună cu un grup  de persoane cu dizabilități prin care a fost solicitată ridicarea excepției de neconstituționalitate a art. 33 alin. 1, lit. c) a Legii nr. 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii.

Este important de a menționa că această cauză de asemenea  a fost susținută de către CPEDAE, Departamentului de drept privat al Facultății de Drept a USM și Avocata Poporului pentru drepturile copilului dna. Maia Bănărescu.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului  ”Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități în viața publică” finanțat de către Asociația Obștească „Reprezentanța IM Swedish Development Partner”.