Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la justiție, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) a venit cu inițiativa să evalueze accesibilitatea a 24 clădiri judecătorești din Republica Moldova. Inițiativa CDPD a fost susținută de Consiliul Superior al Magistraturii și de mai mulți președinți ai instanțelor judecătorești din Moldova.

Una dintre primele instanțe judecătorești care a răspuns pozitiv la inițiativa CDPD a fost Curtea de Apel Cahul. Administrația instituției a manifestat deschiderea și interes în abordarea problemei accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. Președintele instanței, domnul Petrov Ruslan a comunicat: „Pentru a ajusta instituția la necesitățile persoanelor cu dizabilități, instanța a solicitat întocmirea unui deviz de cheltuieli în vederea inițierii lucrărilor de accesibilizare. Astfel, pentru anul 2020 în bugetul instanței au fost alocate 99000 lei. Suma alocată va fi utilizată pentru reparația capitală și adaptarea grupului sanitar pentru persoanele cu dizabilități. La momentul actual aceste lucrări sunt în proces de realizare”.

În procesul monitorizării lucrărilor de accesibilizare a grupului sanitar, reprezentanților CDPD a fost adus la cunoștință proiectul lucrărilor, care corespund cerințelor normativelor de accesibilitate. Suplimentar, CDPD s-a angajat să furnizeze administrației instituției extras din normativele în vigoare, privind cerințele de accesibilitate a grupurilor sanitare pentru persoanele cu dizabilități.

În urma evaluării altor elemente ale clădirii, s-au descoperit unele neconformități cu normativele de accesibilitate. În baza rezultatelor evaluării, CDPD va întocmi un plan de acțiuni privind accesibilizarea treptată a instanței, inclusiv privind eliminarea neajunsurilor existente.

În acest context, CDPD aduce sincere mulțumiri președintelui Curții de Apel Cahul, domnul Petrov Ruslan, pentru deschiderea și transparența în abordarea problemei accesibilității.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești a fost realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democratie,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

Curtea de Apel Cahul a fost evaluată prin prisma accesibilității pentru persoanele cu dizabilități