Persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa efectiv și independent la viața politică și publică, în condițiile de egalitate cu ceilalți.

Dreptul persoanelor cu dizabilități de a participa la viața politică include în sine urmtoarele drepturi:

 • dreptul de a alege (de a vota) o persoană pentru a ocupa o funcție cu caracter public;
 • dreptul de a fi ales într-o funcție cu caracter public (primar, consilier, deputat, președinte, etc.);

Dreptul persoanelor cu dizabilități de a alege include:

 • dreptul la libera formare a opiniei cu privire la partidele politice şi candidaţii electorali, prin utilizarea instrumentelor de informare accesibile și ușor de înșeles;
 • obligația statului de a asigura proceduri şi materiale de vot adecvate, accesibile şi uşor de înţeles şi de utilizat de către persoanele cu dizabilități (plicul trafaret, lupa, translarea în limbajul semnelor, ș.a.);
 • dreptul de a fi ajutate de o altă persoana, la alegerea lor, în procesul de votare;
 • dreptul de a vota liber și secret, fără presiuni

 

Dreptul persoanelor cu dizabilități de a fi ales include:

 • dreptul de a candida la un mandat de persoană aleasă (primar, consilier, deputat, președinte);
 • dreptul de a  deţine efectiv un mandat de persoană aleasă şi de a îndeplini orice funcţie publică la nivel executiv sau legislativ;
 • dreptul de a folosi asistența și tehnologiile noi în exercitarea mandatului

 

Dreptul persoanelor cu dizabilități de a participa la viața publică presupune dreptul de a se implica (individual sau colectiv), alături de alți cetățeni, în identificarea problemelor existente în comunitate (sat, oraș, raion, țară) și în luarea deciziilor pentru rezolvarea problemelor respective, fără a avea obstacole în realizarea acestui drept.

 

Statul trebuie să întreprindă măsuri pentru a asigura un mediu în care persoanele cu dizabilităţi să poată participa efectiv şi pe deplin la viața publică.

Aceste măsuri includ:

 • asigurarea condițiilor de accesibilitate în instituțiile publice, la drumuri și transport;
 • ajustarea mesajelor și conținutului informațional al documentelor care vizează persoanele cu dizabilități, pentru a fi ușor de înțeles pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale;
 • dreptul de a crea și/sau de a se alătura la asociaţiile obștești, partidele politice pentru a promova respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local, regional, national și international.

 

Principiul de baza al Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități este – Nimic pentru noi, fara noi!” Acest principiu înseamnă că la nivel de toate procesele, de toate deciziile care au loc în stat trebuie să fie implicate, în mod obligatoriu, persoanele cu dizabilităţi.

 

Persoanele cu dizabilități sunt membrii egali ai societății, și au dreptul de a participa la viața politică și publică fără a avea careva obstacole în realizarea acestui drept.

 

Adresați-vă la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități pentru a beneficia de asistența juridică gratuită:

Chișinău, str. A. Pușkin 16, of. 5

Tel./fax: +373 22 287090

e-mail: [email protected]

 

Vizualizați posterul cu drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități aici.

Pentru fișele explicative a fiecărui drept în limba română și rusă, apăsați aici.