Persoanele cu dizabilități au dreptul la accesul liber și efectiv la actul de justiție, în condiții de egalitate cu ceilalți.

Accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități include următoarele drepturi:

–          dreptul de a participa în cadrului unui proces judiciar și prejudiciar;

–          accesul la serviciile gratuite a unui avocat, în tot cursul procesului.

Dreptul de a participa în cadrul unui proces judiciar și prejudiciar cuprinde:

ü  dreptul de a avea accesul fizic, fără bariere, la instituțiile de drept (consiliul de mediere,poliție, procuratura, instanța de judecată, oficiul territorial de asistența juridică garantată de stat). Clădirile instituțiilor de drept trebuie să fie adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilități (să fie dotate cu rampe, pavaj tactil, indicatoarele și serviciile de informare, toalete accesibile, ș.a.)

ü  dreptul de a avea accesul la toate procedurile legale în cadrului unui proces judiciar și prejudiciar presupune asigurarea de ajustări de ordin procedural şi adecvate vârstei persoanelor cu dizabilități, pentru a le facilita un rol activ ca participanţi direcţi şi indirecţi, inclusiv ca martori, în toate procedurile legale, inclusiv etapele de investigaţie şi alte etape preliminare.

!!! Statul trebuie să asigure formarea (instruirea) corespunzătoare a celor care lucrează în domeniul administrării justiţiei, inclusiv a personalului din poliţie şi penitenciare, privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

 

Asistența grătuită a unui avocat este asigurată de către Oficiile Teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Grantată de Stat (CNAJGS).

Pentru mai multe detalii despre serviciile CNAJGS, accesați www.cnajgs.md sau apelați: 0(22) 49-69-53 (Chișinău),  (0231) 61-316 (Bălți), (0298) 28-853 (Comrat),  (0299) 20-413 (Cahul).

 

Persoanele cu dizabilități beneficiază de asistența juridică gratuită din partea avocatului desemnat de CNAJGS, dacă au un venit mai mic decât plafonul stabilit pentru a beneficia de asistența juridică gratuită.

Serviciile gratuite se acordă, indiferent de venitul solicitantului, în umătoarele cazuri:

–    victimelor violenței în familie;

–    în cazul reţinerii în cadrul unui proces penal sau al unei proceduri contravenţionale;

–    bănuitului, învinuitului, inculpatului care este trimis la expertiza judiciară psihiatrică;

–    bănuitului, învinuitului, inculpatului cu dizabilități de auz și/sau vedere sau cu alte dereglări esenţiale ale vorbirii, auzului, vederii, precum şi defecte fizice sau mintale;

–     în privinţa unei persoane iresponsabile, căreia i se incriminează săvîrşirea unor fapte prejudiciabile sau în privinţa unei persoane care s-a îmbolnăvit mintal după săvîrşirea unor asemenea fapte.

–    examinării cererii privind instituirea, modificarea sau revocarea unei măsuri de ocrotire judiciare;

–    examinării cererii privind încuviințarea spitalizării în staționarul de psihiatrie.

 

!!!  Încălcarea dreptului de a avea accesul efectiv la justiție, pe motiv de dizabilitate, constituie discriminare și este interzisă de lege.

Plângerile privind discriminare în accesul la justiție pot fi depuse la Consiliul pentru Egalitate, în instanța de judecată și, după caz, la Consiliul Superior al Magistraturii sau la Consiliul Superior al Procurorilor.

 

Adresați-vă la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități pentru a beneficia de asistența juridică gratuită:

Chișinău, str. A. Pușkin 16, of. 5

Tel./fax: +373 22 287090

e-mail: [email protected]

 

Vizualizați posterul cu drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități aici.

Pentru fișele explicative a fiecărui drept în limba română și rusă, apăsați aici.