Persoanele cu dizabilități au dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului corespondenței /comunicațiilor.

 

Dreptul persoanelor cu dizabilități la viața privată cuprinde dreptul de a stabili și dezvolta relații cu alte persoane în toate aspectele vieții și dreptul de a fi protejat  împotriva divulgării informațiilor despre viața privată, fără consimțământul său.  Încălcarea confidenţialității informaţiilor referitoare la datele personale, medicale şi de reabilitare ale persoanelor cu dizabilităţi se pedepsește conform art. 74/1 Cod Contravențional, art. 177 Cod Penal.

 

Dreptul persoanelor cu dizabilități la respectarea domiciliului nu înseamnă doar dreptul la spațiul fizic în sine, ci și dreptul de a trăi în mod pașnic în acest spațiu.  Pătrunderea sau rămînerea ilegală în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul acesteia ori refuzul de a le părăsi la cererea ei, precum şi percheziţiile şi cercetările ilegale constituie o infracțiune și este pedepsită conform art. 179 Cod Penal.

 

Dreptul persoanelor cu dizabilități la secretul corespondenței /comunicațiilor presupune obligația altor persoane de a asigura secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice, înstiințărilor telegrafice și al celorlalte mijloace legate de comunicare. Încălcarea acestui drept se pedepsește conform art. 178 Cod Penal.

 

Dreptul persoanelor cu dizabilități la viața de familie include:

  • dreptul de a trăi în familie care cuprinde dreptul de a nu fi plasat în instituțiile rezidențiale atunci cînd traiul în familia biologică nu este posibil,  prioritatea fiind acordată serviciilor de îngrijire în mediile familiale (familia extinsă, asistență parentală profesionistă, adopție,  casă comunitară de tip familial) și
  • dreptul de a-și întemeia familia, care cuprinde dreptul de a încheia căsătorie, de a naște și de a educa copiii, inclusiv dreptul de a adopta copiii).

 

Persoana cu dizabilități poate să adopte copii, dacă întrunește următoarele condiții:

  • are capacitatea deplină de exercițiu (în privința ei nu au fost instituite măsurile de ocrotire judiciară);
  • a atins vârsta de 25 ani și este cu cel puţin 18 ani mai în vîrstă decît cel pe care dorește să-l adopte, dar nu cu mai mult de 48 de ani
  • starea de sănătate a persoanei permite îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor şi responsabilităţilor privind creşterea şi educarea copiilor (conform certificatului eliberat de instituția medicală de la domiciliul adoptatorului).
  • nu are interdicții pentru adopție (conform art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99 din 28.05.2010 „Privind regimul juridic al adopției”).

Persoanele cu dizabilități au de asemenea dreptul de a lua copiii în grija sa (tutela, curatela) sau să activeze în calitate de asistent parental profesionist (conform Hotărârii Guvernului nr. 760 din 17.09.2014).

 

!!!  Plângerile privind divulgarea datelor cu caracter personal se examinează de către Centrul național pentru protecția datelor cu caracter personal (CNPDCP).

 

Adresați-vă la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități pentru a beneficia de asistența juridică gratuită:

Chișinău, str. A. Pușkin 16, of. 5

Tel./fax: +373 22 287090

e-mail: info@cdpd.md

 

Vizualizați posterul cu drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități aici.

Pentru fișele explicative a fiecărui drept în limba română și rusă, apăsați aici.