Accesul la informație a persoanelor cu dizabilități

Accesul la informație a persoanelor cu dizabilități înseamnă oferirea informațiilor destinate publicului larg către persoanele cu dizabilităţi prin mijloace ușor de folosit și ușor de înțeles pentru diverse tipuri de dizabilități, la timp şi fără cost suplimentar.

Comunucarea informației, furnizarea serviciilor de informare şi comunicare, inclusiv serviciilor electronice şi de urgenţă trebuie să fie făcută astfel, încât să fie accesibilă pentru persoanele cu diverse tipuri de dizabilitate: în limbajul simplu sau în limbajul semnelor, prin afişare de text, în formt Braille, prin comunicare tactilă, prin imprimare cu corp mare de literă, prin mijloace multimedia accesibile, precum şi prin modalităţile de exprimare în scris, audio, etc.

Autorităţile publice şi instituţiile publice au obligaţia să-şi facă accesibile paginile web pentru persoanele cu dizabilităţi în conformitate cu liniile directoare internaţionale în materie de accesibilitate.

Autorităţile publice trebuie să coordoneze cu Asociaţia Surzilor din Republica Moldova şi să angajeaze cu contract, în caz de necesitate, un interpret în limbajul semnelor care va asigura comunicarea între autorităţi şi persoanele cu deficienţe de auz.

Libertatea de expresie și opinie

Libertatea de expresie și opinie înseamnă libertatea de a gândi, de a avea idei și opinii proprii precum și de a le transmite altor personae, publicului larg și autorităților publice fără a avea careva piedici sau sancțiuni din partea autorităților și a altor persoane.

Persoanele cu dizabilități au libertatea de a căuta, primi şi împărtăşi informaţii şi idei, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, prin toate formele de comunicare alese de ele: în limbajul simplu sau în limbajul semnelor, prin afişare de text, în formt Braille, prin comunicare tactilă, prin imprimare cu corp mare de literă, prin mijloace multimedia accesibile, precum şi prin modalităţile de exprimare în scris, audio, etc.

!!! Libertatea exprimării nu trebuie să prejudicieze onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie.
În caz de încălcare a acestei cerințe, persoana vinovată poate fi obligată să achite despăgubiri pentru prejudiciul moral și/sau să fie atrasă la răspundere contravențională.

 

Sunt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constitutional.

 

Adresați-vă la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități pentru a beneficia de o consultație juridică și suportul gratuit în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale.

mun. Chișinău,
str. A. Pușkin 16, of. 5
Tel./fax: +373 22 287090
e-mail: [email protected]

 

Vizualizați posterul cu drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități aici.

Pentru fișele explicative a fiecărui drept în limba română și rusă, apăsați aici.