Fiecare persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie/convingeri.

Libertatea de gândire include dreptul de a-și forma anumite idei, viziuni și cunoștințe și de a le schimba, în mod liber și independent.

Libertatea de conștiință este o parte componentă a libertății de gândire și constă în libertatea de a alege liber ideile morale bazate pe moralitate, ideologie și drept. Libertatea conștiinței presupune posibilitatea recunoscută persoanei de a lua în mod independent decizii cu privire la respectarea oricăror principii morale și personale. Astfel, libertatea de conștiință permite fiecărei persoane să aleagă tipul adecvat de comportament social și atitudine față de lumea din jur.

Conform poziției Comitetului ONU pentru drepturile omului, libertatea de conștiință nu presupune dreptul de a se eschiva de la executarea obligațiilor impuse de lege și nu poate oferi imunitatea împotriva răspunderii penale pentru asemenea eschivări.

 

Libertatea de religie/convingeri este o parte componentă a libertății de gândire, și constă în libertatea de alege sau de a schimba religia/convingeri, fără presiuni și/sau condamnări din partea statului și a societății.

Religia constă în atitudinea unei persoane față de ceea ce consideră sacru, sfânt, spiritual sau divin (spre exemplu: creștinism, islam, budism, etc.)

Convingerile includ în sine idei, valori și principii, în care omul are o încredere fermă și puternică (spre exemplu: ateism, pacifism, vegetarianism, etc).

 

 Dreptul la libertate de religie și convingeri include:

  • libertatea de a alege religia sau convingerea;
  • libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, individual sau în comun, în public sau în particular;
  • libertatea de a participa la cult și la îndeplinirea ritualurilor;
  • libertarea de a urma o educație religioasă;
  • libertatea de a împărtăși religia/convingeri cu alte persoane;
  • libertatea de a-și schimba religia/convingeri sau de a renunța la religie/convingeri;
  • libertatea părinților, tutorilor/curatorilor de a alege educația religioasă sau morală a copiilor, conform propriilor convingeri;
  • obligația statului de a renunța la presiuni și/sau condamnări pentru exercitarea libertății de religie/convingere;
  • obligația statului de a proteja persoanele în exercitarea libertății de religie/convingere împotriva presiunilor, întimidărilor și actelor violente din partea altor persoane.

 

!!! Cultele religioase au obligația de a adapta clădirile, în care își desfășoară activitatea, la necesitățile persoanelor cu dizabilități, pentru a le asigura accesul la exercitarea libertății de religie.

 

!!! Plângerile privind discriminarea persoanelor cu dizabilități în exercitarea libertății de gândire, de conștiință și de religie/convingeri se examinează de către Consiliul pentru Egalitate (CPEDAE).

 

Pentru a beneficia de consultanță și asistența juridică gratuită, adresați-vă la Centru pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități:

Chișinău, str. A. Pușkin 16, of. 5

Tel./fax: +373 22 287090

e-mail: [email protected]

 

Vizualizați posterul cu drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități aici.

Pentru fișele explicative a fiecărui drept în limba română și rusă, apăsați aici.