Libertatea de întrunire presupune posibilitatea oricăror persoane de a se aduna pentru a transmite ideile și mesajele către puterea de stat și întregii societăți, în mod pașnic, fără obstacole din partea statului.

 

Întrunirile pașnice sunt o formă a democrației directe – o metodă de comunicare dintre popor și stat. Astfel, atunci când este încălcat acest drept, suferă democrația.

 

Conform Legii cu privire la libertatea întrunirilor, nr. 26 din 22.02.2008, întrunirile se pot desfăşura cu respectarea următoarelor condiții:

 • întrunirea trebuie să fie pașnică;
 •  întrunirea trebuie să aibă loc în orice loc deschis publicului în afara clădirilor sau în afara altor spaţii închise accesului liber;
 • organizatorul trebuie să notifice în scris, printr-o declaraţie prealabilă, Primăria localității în care va avea loc întrunirea, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării întrunirii, cu excepția următoarelor cazuri:
  • în cazul întrunirii spontane – notificarea poate fi expusă în forma verbală, într-un termen redus;
  • în cazul întrunirilor cu un număr redus de participanţi (până la 50 de persoane) – notificarea nu este obligatory

Pentru a asigura libertatea de întrunire, statul trebuie:

 • să nu împiedice organizarea sau desfășurarea întrunirii;
 • să asigure securitatea și siguranța participanților.

 

Libertatea de asociere constă în posibilitatea, recunoscută unei persoane, de a constitui o grupare, împreună cu alte persoane, în vederea atingerii unui scop comun, fără împiedimente din partea statului.

 

  !!! Nimeni nu poate fi silit să făcă parte dintr-o asociație.

 

Organizarea şi asocierea persoanelor în diferite organizaţii este una din modalitățile de participare activă a lor la viaţa socială din cadrul comunităţii.

 

Libertatea de asociere include în sine:

–    posibilitatea de a constitui diverse forme de asociere (sindicate, asociații, partied, ș.a.),

–    posibilitatea de a obține și de menţine calitatea de membru la o anumită formă de asociere

–    dreptul de a se abţine de la aderarea la o anumită formă de asociere şi dreptul de a ieşi din componenţa acesteia.

 

Persoanele cu dizabilități au dreptul să creeze și/sau să adere la asociaţii obşteşti pentru a fi reprezentate la nivel internaţional, naţional, regional şi local.

 

Conform art. 57 alin. (3) al Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, „autorităţile administraţiei publice locale acordă sprijin asociaţiilor obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi şi organizaţiilor ce le reprezintă interesele, inclusiv punîndu-le la dispoziţie sedii şi echipament necesar pentru desfăşurarea activităţii.

 

Sunt interzise întrunirile prin care se urmăreşte:

 • îndemnarea la război de agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă;
 • incitarea la discriminare sau violenţă publică;
 • subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvîrşirea infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralităţii publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane ori punerea în pericol a vieţii sau a sănătăţii acestora.

 

!!! Sunt neconstituţionale partidele sau organizaţiile care militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei ţării.

 

Vizualizați posterul cu drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități aici.

Pentru fișele explicative a fiecărui drept în limba română și rusă, apăsați aici.