Legea protejează persoanele cu dizabilități împotriva exploatării, violenței și abuzului

Abuzul este limitarea drepturilor și libertăților unei persoane, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia. Abuzul săvârșit în scop de exploatare se pedepsește conform art. 165 și rt. 206 Cod Penal.
Exploatarea unui om înseamnă obținerea gratuită a unor avantaje prin folosirea acestui om sau a unei situații sau împrejurări, legate de acesta. Exploatarea poate fi: sexuală (pentru profit bănesc sau nebănesc), prin muncă sau servicii forţate; pentru practicarea cerșetoriei; pentru însuşirea ajutoarelor, indemnizaţiilor sau prestaţiilor sociale; etc. Exploatarea se pedepsește conform art. 165, art.206, art.208 sau art. 302 Cod Penal.
Violența este un comportament nedorit, neplăcut, aplicat cu scopul de a forța un om de a face sau de a nu face ceva.
Violența poate fi:
a) fizică (lovire, îmbrâncire, tăiere, strangulare, alte acțiuni care cauzează durere fizică);
b) psihologică (impunere a voinţei sau a controlului personal prin intimidare, ofensare, injurare, etc);
c) economică (lipsire de mijloace economice, inclusiv hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate);
d) sexuală; etc.
Violență în familie este violența comisă de către un membru de familie împotriva altui membru de familie. Violența în familie se pedepsește conform art. 781 Cod Contravențional și art. 2011 Cod Penal.

 

Persoanele cu dizabilități sunt protejate împotriva exploatării și violenței sexuale

Persoanele cu dizabilități, în special femeile şi fetele cu dizabilităţi, sunt expuse adesea unui risc mai mare, atât în familie, cât şi în afara acesteia, la violenţă și exploatare sexuală.
Cu toate acestea, nu numai femeile/fetele, dar şi bărbații/băieţii pot fi victime a exploatării sexuale.
Exploatare sexuală este folosirea unei persoanei în scopul de a satisface poftele sexuale ale altei persoane.
Exploatarea sexuală comercială înseamnă extragerea profitului de pe urma serviciilor cu caracter sexual prestate de victimă (prostituție, folosirea victimei în industria pornografică, pentru masajul erotic, dans erotic, prezentări erotice de alt gen).
Exploatarea sexuală, în funcție de circumstanțele în care a fost săvârșită, se pedepsește conform art. 165 (trafic de ființe umane), art. 206 (trafic de copii), art.208 , 2081 sau 220 Codul Penal.
!!!Victimele traficului de ființe umane nu pot fi atrase la răspundere pentru faptele săvârșite în perioada exploatării.

 

Victimele traficului de ființe umane pot cere ajutor aici:
Pentru apeluri din Moldova:
0 800 77777, 0 80 090 990, +373 22 254 998,
+373 22 269 300, +373 22 727 274
Pentru apeluri de peste hotare:
+373 22 233 309, + 373 22 690 990

 

Violența sexuală cuprinde mai multe infracțiuni cu caracter sexual, cum ar fi: violul, acțiuni violente cu caracter sexual, hărțuire sexuală, acțiuni perverse și se pedepsesc conform art. 171, 172, 173 sau 175 din Cod Penal.

 

Vizualizați posterul cu drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități aici.

Pentru fișele explicative a fiecărui drept în limba română și rusă, apăsați aici.