Persoanele cu dizabilități au dreptul la standarde de viață și de proteciție socială adecvate și îmbunătățirea continua a condițiilor de trai.

Pentru acest scop, legislația prevede accesul persoanelor cu dizabilități la:

  • prestații de asigurări sociale (pensii, alocații sociale, suport financiar de stat, îndemnizații)
  • prestații de asistență socială (ajutor social, compensații/ajutor pentru perioada rece a anului, compensație pentru transport ș.a.)
  • servicii sociale (îngrijire socială la domiciliu, asistență personală, ș.a.)
  • locuință socială
  • facilități la prestarea serviciilor publice (scutiri fiscale, scutiri/reduceri la achitarea taxei de stat)

Persoanele cu dizabilități, care au acumulat stagiul de muncă prevăzut de lege, au dreptul la pensie de dizabilitate, sau la alte tipuri de pensie (pensie pentru limită de vârstă, pensia specială, pensia de urmaș). Dreptul la pensie nu este un drept automat, se acordă doar la cererea scrisă a persoanei. Legea acordă dreptul la un singur tip pensie, pe care persoana o alege liber.

Persoana cu dizabilitate care nu a acumulat stagiul necesar de muncă pentru stabilirea pensiei, are dreptul la alocație socială de dizabilitate sau la alte alocații sociale (alocație pentru pierderea întreținătorului, alocatie pentru persoanele vîrstnice).  Legea acordă dreptul la un singur tip alocație, la alegerea persoanei.

Suplimentar, persoanele cu dizabilități severe din copilărie, persoanele nevăzătoare, au dreptul la alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere. De o asemenea alocație beneficiază și persoanele care îngrijesc la domiciliu un copil cu dizabilități severe.

Persoanele cu dizabilități au dreptul la serviciile sociale, conform Nomenclatorului serviciilor sociale, probat prin Ordinul MMPSF nr.53 din 15 decembrie 2011. Cele mai răspândite servicii sociale pentru persoane cu dizabiliti sânt:

  • Serviciul de îngrijire socială la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi lipsite de suport din partea copiilor, rudelor, care au nevoie de un suport în îngrijirea locuinței și a gospodăriei, prepararea hranei, procurare produselor alimentare etc. 
  • Asistența Personală – pentru persoanele cu dizabilităţi severe care necesită îngrijire, însoțire și supraveghere permanentă din partea unei alte persoane în procesul integrării lor în societate, în toate domeniile vieții.

!!! Beneficiarii alocației sociale de îngrijire, însoțire și supraveghere pot fi încadrați în serviciul „Asistența personală”, la cerere, cu condiția renunțării la alocația respectivă.

Ajutorul social și ajutor pentru perioada rece a anului – se oferă familiilor care au un venit global mediu lunar mai mic decît venitul lunar minim garantat (la situația din 01.04.2020 – 1107 lei pentru un adult) şi care a acumulat un punctaj pe indicatorii de bunăstare mai mic decît cel stabilit pentru evaluarea bunăstării familiei. Cuantumul ajutorului social este egal cu diferența venitul lunar minim garantat al familiei şi venitul global al acesteia și se calculează conform Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008. Ajutorul pentru perioada rece a anului constituie 500 lei lunar.

Compensație pentru transport – se oferă copiilor cu dizabilități, persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, persoanelor cu dizabilități locomotorii, persoanelor care însoțesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani. Compensația se achită odată în 3 luni, în cuantum prevăzut de Hotărîrea Guvernului nr. 1413 din 27.12.2016.

Locuința socială se oferă în folosință pentru persoane/copii cu dizabilități severe, în localitatea în care au reşedinţă sau domiciliu, conform Legii nr. 75 din 30.04.2015 și H.G. nr. 447 din 19.06. 2017.

 

Casa Teritorială de Asigurări Sociale examinează cererile privind acordarea pensiei, alocațiilor sociale, indemnizațiilor, compensațiilor pentru transport, etc.

Direcția raională/municipală de asistență socială examinează cererile privind stabilirea ajutorului social.

Cererile privind îngrijirea socială la domiciliu se depun  la Primărie.

 

Pentru asistența juridică gratuită, adresați-vă la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități:

Chișinău, str. A. Pușkin 16, of. 5

Tel./fax: +373 22 287090

e-mail: [email protected]

 

Vizualizați posterul cu drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități aici.

Pentru fișele explicative a fiecărui drept în limba română și rusă, apăsați aici.