La data de 4 noiembrie 2021 Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Protocolul opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Astfel deputații au susținut inițiativa comună a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor societății civile pentru care aceștia au pledat mai mulți ani.

CDPD salută această decizie a Parlamentului care în opinia noastră va contribui în mod substanțial în ceia ce privește asigurarea realizării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Ca urmare a ratificării Protocolului Opțional persoanele cu dizabilități, a căror drepturi prevăzute de Convenția ONU au fost lezate, vor fi în drept să depună plângeri în mod individual Comitetului ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități împotriva Guvernului Republicii Moldova, pentru repunerea sa în drepturi.

În acest context CDPD insistă pentru ca parlamentul Republicii Moldova să stabilească un mecanism la nivel național privind punerea în aplicare a deciziilor Comitetului UN CRPD, deoarece în prezent conform Codului de procedură civilă al RM un astfel de mecanism este prevăzut doar pentru Hotărârile Curții Europene pentru Drepturile Omului.

 

Pentru mai multe detalii vizionați ședința plenară a parlamentului:

www.youtube.com/watch