Asociația Obștească  Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) este o organizație necomercială, nonguvernamentală, independentă, apolitică, care urmărește beneficiul public.

Misiunea Asociației  este de a promova şi proteja drepturile persoanelor cu dizabilități și de a favoriza incluziunea socială şi împlinirea lor spirituală prin acțiuni de monitorizare, advocacy şi programe de dezvoltare a potențialului lor.

CDPD anunță concurs deschis pentru selectarea  unei companii de audit pentru efectuarea auditului Proiectului ”Facilitating access to legal assistance for displaced persons with disabilities in Ukraine and other vulnerable groups” finanțat de Norwegian Refugee council (NRC). în conformitate cu ISA pentru perioada 1 martie 2024-30 noiembrie 2024
Bugetul proiectului constituie 2,340,791 MDL.

Perioada prognozată pentru desfășurarea auditului proiectului constituie 1 decembrie 2024-31 ianuarie 2025.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de referință descriși în prezentul Anunț și în baza contractului de prestare servicii pentru perioada solicitată.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către compania de audit  și expediată prin e-mail la adresa [email protected] până pe 7 iunie 2024)

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 69 891 091 sau la adresa de e-mail: [email protected].

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de depunere a acesteia.