La data de 3 iulie CDPD a realizat  un atelier cu tema: ”Semafoarele sonore și confortul urban”. Atelierul a avut drept scop consultarea deținătorilor de drepturi în ceia ce privește dotarea semafoarelor cu sistem de semnalizare sonoră în vederea asigurării  condițiilor de accesibilitate și siguranței pentru persoane cu dizabilitate de vedere.

În cadrul acestui atelier  de către participanți au fost  abordate mai multe probleme și anume:

  • Lipsa dotării  semafoarelor cu sistem de semnalizare   sonoră la intersecțiile de importanță majoră cum ar fi cele situate în preajma instituțiilor publice.
  • Dificultățile cu care se confruntă și riscul sporit la care sunt supuse persoanele cu dizabilitate de vedere la traversarea străzilor cu mai multe benzi.

În opinia participanților lipsa dotării semafoarelor  cu sistem de semnalizare sonoră  sau dotarea acestora cu astfel de sistem cu încălcarea standardelor  de accesibilitate   ar putea avea consecințe grave pentru siguranța participanților la traficul rutier în special a pietonilor, persoane cu dizabilitate de vedere precum și va favoriza  excluziunea socială a acestei categorii de  persoane.

Semafoarele sonore și confortul urban

În cadrul atelierului participanții au propus pentru autoritățile publice responsabile un șir de recomandări  dintre care:

  • La toate intersecțiile semafoarele să fie dotate cu sistem de semnalizare sonoră care să enunțe  denumirea străzii  ce poate fi  traversată: ”S-a aprins culoarea verde a semaforului, acum puteți traversa strada Pietrarilor” ;
  • La fiecare trecere de pietoni să fie instalat pavajul tactil de avertizare în culori contrastante;
  • Dotarea semafoarelor cu un buton pentru posibilitatea schimbării culorii acestuia;
  • Volumul semnalului sonor cu care sunt dotate semafoarele să se autoregleze  în dependență de densitatea circulației rutiere, precum și să se  deconecteze  automat pe timp de noapte
  • Difuzoarele ce produc semnalul sonor să fie instalate la trecerea de pietoni doar în zona de așteptare precum și sub un unghi potrivit.

Menționăm că inițiativa dotării semafoarelor cu sisteme semnalizare sonoră face parte din campania de advocacy realizată de către platforma civică ”Chișinăul- accesibil pentru toți”

Recomandările propuse  de către participanții la atelier  vor sta la baza consultărilor pe care le va oferi CDPD autorităților publice responsabile pentru instalarea semafoarelor inclusiv  la baza procesului  de monitorizare și evaluare a acestor lucrări.