Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la justiție, CDPD a venit cu inițiativa să evalueze accesibilitatea a 24 clădiri judecătorești din Republica Moldova. Recent, CDPD a evaluat accesibilitatea Judecătoriei Bălți.

Inițiativa CDPD a fost salutată de administrația instanței, care a manifestat deschierea și transparența în abordarea problemei accesibilității. Evaluarea accesibilității a avut loc în baza unui chestionar privind respectarea de către instanța a cerințelor de accesibilitate fizică și informațională pentru persoanele cu dizabilități.

În cadrul evaluării administrația instanței a comunicat: „În 2018 la inițiativa Judecătoriei a fost făcut  un deviz de cheltuieli pentru accesibilizarea clădirii la necesitățile persoanelor cu dizabilități. În 2019 judecătoria a fost informată despre aprobarea cheltuielilor pentru accesibilizare, conform devizului întocmit. În 2020 în bugetul judecătoriei au fost alocate resursele financiare pentru accesibilizare, însă ulterior Ministerul Justiției le-a retras. Astfel, pentru anul 2020 instanța nu dispune de finanțe pentru efectuarea lucrărilor de accesibilizare, dar va încerca să bugeteze resurse financiare pentru accesibilizare pentru anul 2021.”  

În baza rezultatelor evaluării, CDPD urmează să întocmească un plan de acțiuni privind accesibilizarea instanței, inclusiv privind eliminarea neajunsurilor existente și îl va propune instanței spre o eventuală aprobare și implementare.

În acest context, CDPD apreciază înalt deschiderea și transparența instanței în abordarea problemei accesibilității.

Conform prevederilor pct. 9.4 din Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 21 din 03.03.2017), construirea clădirii noi pentru Judecătoria Bălți urmează să fie efectuată în perioada anilor 2021-2023, iar potrivit pct. 9.6.1 din același Plan, trecerea în clădirea ar trebui să aibă loc în anul 2024.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești este realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

CDPD a evaluat accesibilitatea Judecătoriei Bălți