La data de 24 septembrie 2020 un grup de inițiativă format din persoane cu dizabilități condus de către  promotorii  locali CDPD,  Ivan Petcoglo și Chiciuc Elena au prezentat Primăriei mun. Comrat,  Raportul cu privire la gradul de accesibilizare a spațiului public din mun. Comrat. Acest raport a fost elaborat de către grupul de inițiativă în baza unui audit  al clădirilor publice din punct de vedere al întrunirii normativelor în accesibilitate. Documentul  conține  20 de  clădiri  publice evaluate, inclusiv  drumurile adiacente. Totodată a fost prezentat și  un Plan de Acțiuni în scopul  accesibilizării  spațiului public în decurs de 5 ani.

La  eveniment a participat doamna Patuchina Olga, responsabilă pe domeniul social din cadrul primăriei, care la rîndul ei  a menționat că clădirea primăriei este  dotată cu rampă de acces accesibilă, grup sanitar adaptat pentru persoanele  cu nevoi speciale. Altă clădire total accesibilă este Centrul de Reabilitare .

Ca prioritate pentru anul viitor s-a remarcat  accesibilizarea grădinițelor, inițial a celora  care sunt  frecventate de copii cu dizabilități. Am fost informați că în prezent  se desfășoară lucrări de reparație în cadrul  grădinițelor. Respectiv  Raportul și Planul de acțiuni sunt foarte binevenite.  Ca  suport adițional din partea CDPD primăria va beneficia de un ghid informativ cu privire la normativele în accesibilitate.

În cadrul ședinței au fost  puse în discuție clădirile din mun. Comrat dotate  cu rampe de acces dar care au fost construite cu încălcarea  normativelor în vigoare, lipsa pavajului tactil la trecerile de pietoni. Reprezentanta primăriei ne-a relatat că  planul de acțiuni va fi expediat către reprezentanții altor clădiri publice pentru elaborarea unui caiet de sarcini în scopul  accesibilizării acestora.

Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități aduce sincere mulțumiri Primăriei mun. Comrat pentru deschidere și colaborare în vederea accesibilizării spațiului public.

Această activitate a avut loc în cadrul proiectul ”Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice centrale și locale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilități”, finanțat de Ambasada Finlandei, cu sediul la București.