Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la justiție, CDPD a venit cu inițiativa să evalueze accesibilitatea a 24 clădiri judecătorești din Republica Moldova. Recent, CDPD a evaluat accesibilitatea Judecătoriei Anenii Noi.

Activitatea de evaluare a instanței a fost efectuată în baza unui chestionar privind îndeplinirea de către instituție a cerințelor de accesibilitate fizică și informațională pentru persoanele cu dizabilități.

În cadrul evaluării s-au descoperit unele neconformități cu normativele de accesibilitate. În special, rampa de acces în clădire a fost construită cu depășirea unghiului admisibil, iar pe suprafața rampei au fost aplicate materiale lunecoase. Blocul sanitar nu este accesibil din cauza pragului înalt și lipsei barelor de suport, iar căile de circulație în interiorul clădirii nu sunt marcate prin pavaj tactil.

Administrația Judecătoriei a recunoscut necesitatea de a face amenajările corespunzătoare pentru accesibilizarea clădirii și a salutat recomandările CDPD. În baza rezultatelor evaluării, CDPD va întocmi un plan de acțiuni privind accesibilizarea instanței, inclusiv privind eliminarea neajunsurilor existente.

În acest context, CDPD apreciază înalt deschiderea și transparența instanței în abordarea problemei accesibilității.

Conform prevederilor pct. 14.3 din Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 21 din 03.03.2017), construirea clădirii noi pentru Judecătoria Soroca urmează să fie efectuată în perioada anilor 2024-2026, iar potrivit pct. 14.5.1 din același Plan, trecerea în clădirea nouă ar trebui să aibă loc în anul 2027.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești este realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

Judecătoria Anenii Noi a fost evaluată prin prisma cerințelor de accesibilitate