Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la justiție, CDPD a venit cu inițiativa să evalueze accesibilitatea a 24 clădiri judecătorești din Republica Moldova. Recent, CDPD a evaluat accesibilitatea Judecătoriei Soroca.

Administrația judecătoriei a salutat inițiativa CDPD, manifestând deschiderea și transparența în abordarea problemei accesibilității. Președintele instanței, domnul Belous Vadim a menționat:  „Suntem deschiși să colaborăm cu societatea civilă în vederea accesibilizării instanței la necesitățile persoanelor cu dizabilități. În special, am vrea să eliminăm neajunsurile existente ce țin de condițiile de accesibilitate. În acest sens,  recomandările CDPD privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru accesibilizarea instanței sunt foarte utile și binevenite.”

În baza rezultatelor evaluării, CDPD urmează să întocmească un plan de acțiuni privind accesibilizarea instanței, inclusiv privind eliminarea neajunsurilor existente și îl va propune instanței spre o eventuală aprobare și implementare.

În acest context, CDPD apreciază înalt deschiderea și transparența instanței în abordarea problemei accesibilității.

Conform prevederilor pct. 10.3 din Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 21 din 03.03.2017), construirea clădirii noi pentru Judecătoria Soroca urmează să fie efectuată în perioada anilor 2021-2023, iar potrivit pct. 10.5.1 din același Plan, trecerea în clădirea nouă ar trebui să aibă loc în anul 2024.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești este realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

Judecătoria Soroca a fost evaluată prin prisma cerințelor de accesibilitate