Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) în parteneriat cu asociația Acționăm Pentru Dezvoltare au organizat, pe data de 7 octombrie, în comuna Hârtopul Mare, raionul Criuleni două ședințe de studiu de tip focus grup: una cu locuitorii din comunitate, iar alta pentru funcționarii din Primărie. Scopul cercetării este de a evalua aplicarea principiilor bunei guvernări și implicarea cetățenilor în cadrul actului de administrare locală. Datele colectate vor sta la baza unui raport despre practicile pozitive și transparența decizională în actul de administrare locală.

Discuțiile au fost ghidate de un expert din partea CDPD, în baza unui chestionar, care a vizat trei domenii: transparența și accesul la informație, responsabilitatea primăriei față de cetățeni și participarea membrilor comunității. Respondenții au povestit despre implicarea lor la adunările anuale de prezentare a raportului financiar și a priorităților bugetare ale primăriei. Ei au mai vorbit și despre utilizarea unor aplicații de mesagerie, cum ar fi grupul de comunicare pe Viber și pagina primăriei Hârtopul Mare de pe Facebook, pentru consultarea opiniei comunității referitor la diferite subiecte. Acestea au căpătat o actualitate deosebită în condițiile restrictive ale pandemiei de Covid 19.

Cei prezenți au relatat și despre bunele practici de participare la ședințele Consiliului Local și de implicare în viața comunității. Localnicii au menționat și despre implicarea lor în consultarea unor proiecte de importanță locală, cum ar fi construirea rețelelor de apă și canalizare, precum și crearea unui serviciu, de colectare și sortare a deșeurilor menajere în satele Hârtopul Mare și Hârtopul Mic.

În același timp, participanții nu au ezitat să spună despre necesitățile lor și dificultățile cu care se confruntă  comunitatea din Hârtopul Mare. Ei au amintit despre alocațiile mici care le primesc persoanele cu dizabilități, necesitățile de suport ale persoanelor în etate, problema reparației drumurilor locale, finalizarea construirii rețelei de canalizare etc.

Printre aspirațiile exprimate de primărița comunei, dna Anghelici Eugenia, este crearea unei cantine sociale pentru asigurarea, cel puțin cu o masă caldă pe zi, a persoanelor în etate, a persoanelor cu dizabilități și a altor categorii de cetățeni din categoriile vulnerabile. De asemenea, ea își mai dorește crearea unui azil pentru oferirea unor servicii de suport pentru persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități grave.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului Respectarea dreptului la incluziune a grupurilor vulnerabile prin implicarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, în cadrul programului de granturi “Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova.

 

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi, în perioada anilor 2019-2021, granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.