La data de 27 august 2020 grupul de inițiativă pentru asigurarea accesibilității în mun. Ceadîr-Lunga, în frunte cu Andrușoi Mariana și Stajila Alexandru a organizat o ședință evaluare  a clădirilor publice din orașul Ceadîr-Lunga din punct de vedere  al întrunirii  standardelor de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă. Membrii grupului de inițiativa din mun. Ceadîr-Lunga sunt promotorii locali ai CDPD și reprezentanții Asociației Obștești locale «Дающий надежду».

 

În cadrul ședinței promotorii locali pentru accesibilitate și-au împărtășit experiența de evaluare a clădirilor publice. Participanții  au  menționat că amplasarea unor șine metalice sau din beton pe treptele de intrare în clădirile publice, precum și instalarea bordurilor înalte la trecerile de pietoni este o practica des întâlnită în Ceadâr-Lunga, însă se observă o tendință pozitivă de a renunța la o asemenea practică vicioasă.

În cadrul ședinței s-a constatat că din cele 21 de clădiri publice evaluate doar 2 clădiri se apropie de standardele de accesibilitate. Acestea sunt  Primăria Ceadîr-Lunga și Casa de Cultură Ceadîr-Lunga, clădiri care au fost accesibilizate în anul 2018 la solicitarea CDPD, în cadrul primului raport de colaborare cu Primăria.

În cadrul ședinței au fost definitivate rapoartele de monitorizare a accesibilității clădirilor publice din Ceadâr-Lunga, fiind identificate neajunsurile existente și propuse recomandările de eliminare a lor. Totodată, membrii grupului de inițiativă au elaborat în comun câte un proiect al planului de acțiuni pentru Primărie și administrația ATO Găgăuzia pe următorii 5 ani în vederea creării condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă. Pentru a avea o înțelegere clară privind lucrările ce urmează a fi contractate pentru crearea accesului pentru persoanele cu mobilitate redusă, autoritățile vor beneficia și de un ghid în domeniul accesibilității, care va fi util pentru elaborarea caietului de sarcini și planificarea cheltuielilor bugetare privind asigurarea accesibilității.

 

După definitivarea planului de acțiuni, CDPD va prezenta autorităților rapoartele, ghidul și planul de acțiuni și le va propune autorităților pentru aprobare și implementare. în continuare CDPD va monitoriza procesul de accesibilizare a clădirilor de menire socială din municipiul Ceadîr-Lunga.

 

Această activitate a avut loc în cadrul proiectului ”Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice centrale și locale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilități”, finanțat de Ambasada Finlandei, cu sediul la București