Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD), cu suportul financiar al organizației  IM Swedish Development Partner, în cadrul proiectului ”Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății” planifică dezvoltarea unui site specializat pentru promovarea conceptului de design universal în amenajarea clădirilor și a spațiului public. Site-ul este conceput să furnizeze informație specializată în domeniul accesibilității și promovării pe piața Republicii Moldova a echipamentului, utilajului și a tehnologiilor  asistive care să contribuie la realizarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.

Pentru realizarea obiectivului enunțat, CDPD anunță concurs de selectare a unei companii specializată în design web pentru a oferi următoarele servicii:

  • Elaborarea site-ului web: accesibilitate.md
  • Instruirea echipei CDPD (angajații responsabili de administrarea site-ului) cu privire la menținerea site-ului web și a panelului de administrare a site-ului.
  • Elaborarea site-ului timp de 3 luni de la data încheierii contractului și asigurarea mentenanței acestuia timp de 9 luni din momentul semnării actului de predare-primire a lucrărilor.

Mai multe detalii pot fi aflate în Termenii de referință.

Dosarele de participare vor fi expediate la următoarele adrese de E-mail: info@cdpd.md ion.cibotarica@cdpd.md   cu mențiunea ”Concurs creare site accesibilitate.md”:

Termenul-limită de prezentare a dosarelor este 23 decembrie 2018.

Pentru informații suplimentare contactați: Ion Cibotărică, Director de program advocacy și politici publice CDPD. , Tel: 079670790, ion.cibotarica@cdpd.md.

13 decembrie 2018