A.O. CDPD anunță concurs pentru selectarea unei echipe de consultanți (persoane fizice/juridice) în vederea facilitării schimbării paradigmei privind determinarea dizabilității la copii.

Servicii solicitate: Dezvoltarea și furnizarea unui program de instruire în cadrulConsiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM) precum și a instrumentelor necesare pentru a facilita tranziția de la modelul medical către abordarea bazată pe drepturile omului în procesul de determinare a dizabilității la copii.

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): Asociația Obștească Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (A.O. CDPD)

Tipul de contract: Contract de prestării servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: iunie 2023 – martie 2024

Context

În perioada iunie 2023 – martie 2024, A.O. CDPD implementează proiectul „Consolidarea capacității CNDDCM cu privire la abordarea bazată pe drepturile omului a determinării dizabilității la copii, în conformitate cu Clasificarea Internațională a Funcționării la copii și tineri (CIF-CT)”, realizat cu suportul Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) din sursele acordate de Parteneriatul Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (UNPRPD).

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM) și a structurilor sale teritoriale în vederea creșterii capacității personalului său pentru tranziția determinării dizabilității de la modelul medical către un model bazat pe drepturile omului, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și Clasificarea Internațională a Funcționalității la copii și tineri (CIF-CT).

Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul urmărește sprijinirea CNDDCM în 3 direcții:

(i) Dezvoltarea unui Ghid privind abordarea bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii;
(ii) Formarea personalului CNDDCM în vederea aplicării Ghidului privind abordarea bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii ;
(iii) sprijinirea CNDDCM în testarea pilot al Ghidului în trei regiuni ale țării.

Proiectul urmărește creșterea capacităților personalului CNDDCM și a structurilor sale teritoriale privind aplicarea abordării bazate pe drepturile omului în procesul de determinare a dizabilității la copii, în deplină aliniere cu criteriile și orientările metodologice ale Clasificării Internaționale a Funcționării (CIF-CT).

În acest scop, A.O. CDPD anunță selectarea a unei echipe de consultanți din rândul persoanelor fizice și juridice în vederea formării profesionale și dezvoltării instrumentelor necesare pentru tranziția Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM) și a structurilor sale teritoriale către o abordare bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii.

Sarcinile consultanților:

Evaluarea nevoilor de formare și a mediului de învățare continuă în cadrul CNDDCM și a structurilor sale teritoriale din perspectiva abordării bazate pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii ;
Elaborarea programului (curriculei) multi-modular de instruire a angajaților CNDDCM privind abordarea bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii ;
Elaborarea Ghidului metodologic privind abordarea bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii și facilitarea consultării acestuia cu diferiți actori din structuri guvernamentale (Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, CNDCCM, etc.), organizațiile persoanelor cu dizabilități și grupuri informale de persoane cu dizabilități ;
Elaborarea materialelor de instruire pentru training pentru angajații CNDDCM, care urmează a fi instruiți ca formatori (ToT) ;
Furnizare de instruiri pentru formatorii selectați din cadrul CNDDCM privind abordarea bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii ;
Furnizarea sesiunilor individuale de mentorat (coaching) pentru formatorii selectațiîn vederea livrării instruirilor către angajații CNDDCM privind abordarea bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii ;
Evaluarea nevoilor de testare pilot a Ghidului în 3 structuri teritoriale ale CNDDCM, selectate în cadrul proiectului;
Elaborarea instrumentelor de lucru pentru facilitarea testării pilot al Ghidului privind abordarea bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii pentru echipele celor 3 structuri teritoriale ale CNDDCM selectate ;
Dezvoltarea planurilor individuale de pilotare a Ghidului în cadrul celor 3 structuri teritoriale ale CNDDCM selectate și prezentarea concluziilor și recomandărilor către factorii de decizie în urma monitorizării implementării acestora.

Termenii de implementare și livrabilele:

Planul de lucru

Perioada de realizare

Livrabile

Metodologia de evaluare a nevoilor de formare  și a mediului de învățare continuă a CNDDCM și a structurilor sale teritoriale din perspectiva abordării bazate pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii

5 iulie 2023

Metodologia elaborată

Evaluarea nevoilor de formare și a mediului de învățare continuă în cadrul CNDDCM și a structurilor sale teritoriale din perspectiva abordării bazate pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii 

20 iulie 2023

Raportul definitivat

Elaborarea programului (curriculei) multi-modular de instruire a angajaților CNDDCM privind abordarea bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii 

25 iulie 2023

Draftul programului curriculei) multi-modular de instruire

Elaborarea Ghidului metodologic privind abordarea bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii și facilitarea consultării acestuia cu diferiți actori din structuri guvernamentale (Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, CNDCCM, etc.), organizațiile persoanelor cu dizabilități și grupuri informale de persoane cu dizabilități

5 septembrie 2023

Draftul Ghidului

15 septembrie 2023

Sinteza propunerilor și recomandărilor parvenite în cadrul consultărilor publice

25 septembrie 2023

Ghidul definitivat după consultarea publică a draftului

Elaborarea materialelor de instruire pentru training pentru angajații CNDDCM, care urmează a fi instruiți ca formatori (ToT

1 octombrie 2023

Materialele de instruire și sarcinile practice definitivate

Furnizare de instruiri pentru formatorii selectați din cadrul CNDDCM privind abordarea bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii

4- 6 octombrie 2023

Facilitarea trainingului pentru formatorii selectați

Furnizarea sesiunilor individuale de mentorat (coaching) pentru formatorii selectați în vederea furnizării instruirilor către angajații CNDDCM privind abordarea bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii 

25 octombrie 2023

Raport privind furnizarea sesiunilor individuale de mentorat (coaching)

Evaluarea nevoilor de testare pilot a Ghidului în 3 structuri teritoriale ale CNDDCM, selectate în cadrul proiectului;

31 octombrie 2023

Metodologia de evaluare a nevoilor de testare pilot, elaborată

7 noiembrie 2023

Raport privind Evaluarea nevoilor de testare pilot al Ghidului, definitivat

Elaborarea instrumentelor de lucru pentru facilitarea testării pilot al Ghidului privind abordarea bazată pe drepturile omului în procesul determinării dizabilității la copii pentru echipele celor 3 structuri teritoriale ale CNDDCM selectate

15 noiembrie 2023

Instrumentele de lucru elaborate și prezentate echipelor celor 3 structuri teritoriale ale CNDDCM

Dezvoltarea planurilor individuale de pilotare a Ghidului în cadrul celor 3 structuri teritoriale ale CNDDCM selectate și prezentarea concluziilor și recomandărilor către factorii de decizie în urma monitorizării implementării acestora.

20 noiembrie 2023

Draft al planurilor individuale de pilotare a Ghidului, prezentate spre aprobare către CNDDCM

25 decembrie 2023

Raport privind implementarea planurilor individuale de pilotare a Ghidului de către cele 3 structuri teritoriale ale CNDDCM selectate

*Planul de lucru va fi ajustat și negociat în funcție de îndeplinirea sarcinilor.

Cerințe față de candidați

Studii universitare în medicină, asistență socială, drept, sau alte studii relevante;
Cunoștințe avansate privind Clasificarea Internațională a Funcționalității la copii și tineri (CIF– CT) și  modelul biopsiho-social de determinare a dizabilității ;
Cunoștințe avansate privind abordarea dizabilității prin prisma drepturilor omului;
Cunoașterea cadrului normativ național și a standardelor internaționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități, inclusiv în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă;
Cunoașterea procedurii de determinare a dizabilității și capacității de muncă la copii ;
Experiență profesională în domeniul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării implementării actelor cu caracter normativ / politicilor publice;
Capacități excelente de analiză, documentare și scriere, cu oferirea dovezilor realizării celor mai recente lucrări, la solicitare.
Abilități avansate de comunicare și interpersonale;

Conținutul dosarului de aplicare a candidaților

În cazul aplicanților persoane fizice, la dosarul de aplicare se anexează CV-ul actualizat, cu mențiunea serviciilor de consultanță prestate în domeniul solicitat și linkuri disponibile.
În cazul aplicanților persoane juridice, la dosarul de aplicare se anexează Certificatul de înregistrare a persoanei juridice și CV consultantului/consultanților delegați de organizația respectivă, cu mențiunea serviciilor de consultanță prestate în domeniul solicitat și linkuri disponibile.
Scrisoare de motivare care să conțină o scurtă viziune cu privire la realizarea sarcinilor propuse și ofertă financiară a candidatului, ce va include suma totală a onorariului, exprimată în lei moldovenești. Candidații sunt învitați să indice / atașeze materiale relevante realizate în sarcini similare anterior (link-uri la publicații, scrisori de recomandare, etc.).

Persoanele interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: info(a)cdpd.md, cu mențiunea „Concurs consultant pentru tranziția către abordare bazată pe drepturile omului în determinarea dizabilității la copii”, până la data de 29 iunie 2023, inclusiv.

Persoana de contact: Elena Stajila, +373 79989098, e-mail: elena.stajila(a)cdpd.md.

A.O. CDPD își rezervă dreptul de a contacta pentru interviu doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare. Dosarele vor fi evaluate pebaza experienței demonstrate, descrierii viziunii asupra sarcinilor propuse spre realizare și a ofertei financiare.