Dragi prieteni, într-un articol anterior CDPD a relatat despre instituirea nelegitimă de către Comisia pentru Situații Excepționale a unor măsuri în domeniul justiției pe perioada stării de urgență. Totodată, am informat și despre cererea de chemare în judecată înaintată de CDPD împotriva Comisiei, pentru declararea nulității acestor prevederi (articolul poate fi accesat aici: https://cdpd.md/cerem-justitia-inapoi-cum-a-indraznit-comisia-pentru-situatii-exceptionale-sa-izoleze-justitia-de-cetateni/).

Comunicăm, că prin Încheierea Curții de Apel Chișinău din 16 aprilie 2020, cererea de chemare în judecată înaintată de CDPD a fost declarată inadmisibilă. În motivarea refuzului său de a examina cererea, Curtea de Apel Chișinău a invocat că CDPD nu poate nici pretinde că i s-ar fi încălcat „un drept propriu” prin activitatea administrativă a Comisiei, nici să se adreseze cu cererea de chemare în judecată în apărarea interesului public (actio popularis) (încheierea Curții de Apel Chișinău din 16 aprilie 2020 poate fi vizualizată aici).

Această concluzie a instanței este una absurdă, în condițiile în care art. 7 alin. (5) din Legea nr. 837 din 17.05.1996 prevede expres dreptul asociațiilor obștești de a intenta acțiuni în judecată în apărarea unui interes public!!! Mai mult decât atât, CDPD a invocat nulitatea Dispozițiilor contestate ale Comisiei pentru Situații Excepționale, generată de un viciu deosebit de grav, și anume arogarea abuzivă de către Comisie a atribuțiilor ce aparțin exclusiv Parlamentului Republicii Moldova, conform Constituției. Iar, pentru asemenea temeiuri de contestare reclamantul a priori nu trebuie să fie titular al dreptului încălcat prin actul administrativ vizat.

La data de 29 aprilie 2020, CDPD a înaintat recurs împotriva Încheierii Curii de Apel Chișinău (recursul poate fi vizualizat aici). La momentul actual, suntem în așteptarea soluției Curții Supreme de Justiție pe marginea recursului înaintat.

Totodată, am sesizat că o eventuală acțiune de control normativ în apărarea interesului public (actio popularis), similară cu acțiunea CDPD, ar putea fi înaintată de Avocatul Poporului, în temeiul art. 11 lit. f) din Legea nr. 52 din 03.04.2014. Astfel, la data de 7 mai 2020 CDPD a înaintat către Avocatul Poporului o cerere, prin care a solicitat să intervină pentru apărarea statului de drept, precum și drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, prin depunerea unei acțiuni de control normativ împotriva Dispozițiilor Comisiei nr. 1, nr. 4 și nr. 8 privind măsurile specifice în domeniul justiției (cererea CDPD către Avocatul Poporului poate fi accesată aici).

De asemenea, CDPD a sesizat și Comisia Parlamentară Drepturile Omului și relațiile interetnice cu solicitarea de a înainta o inițiativa legislativă pentru abrogarea prevederilor Dispozițiilor Comisiei nr. 1, nr. 4 și nr. 8 privind măsurile specifice în domeniul justiției, ca fiind nule (cererea CDPD către Comisia Parlamentară poate fi accesată aici).

 

Având încredere în deschiderea și dorința Avocatului Poporului și a Comisiei Parlamentare Drepturile Omului și Relațiile Interetnice  de a acționa în apărarea democrației, statului de drept, precum și drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, așteptăm acțiuni concrete din partea autorităților vizate.

 

Despre deciziile luate pe marginea cererilor CDPD, vom veni cu un comunicat separat.