Persoanele cu dizabilități au dreptul de a munci la locul de muncă liber ales. Pentru exercitarea acestui drept, persoanele cu dizabilități beneficiază de serviciile gratuite de orientare profesională (prestate de școli, ANOFM), având ca scop identificarea – pentru fiecare persoană – a celei mai potrivite profesii, conform intereselor şi aptitudinilor sale.

Persoanele cu dizabilități apte de muncă beneficiază de serviciile Agenției naționale pentru ocuparea forței de muncă (ANOFM) privind formarea profesională, căutarea unui loc de muncă, subvenționarea locurilor de muncă, suport pentru crearea sau adaptarea locului de muncă.

Persoanele cu dizabilități au dreptul la formarea profesională, care presupune activități de acumulare a cunoștințelor și abilităților necesare pentru a exercita o anumită muncă.

Formarea profesională poate avea loc:
– în cadrul educației formale (învățământul profesional tehnic, învățământul superior);
– în cadrul educației non-formale (instruiri, traininguri, cursuri);
– în cadrul unui contract de ucenicie, încheiat cu viitorul angajator (art. 216-221 Codul Muncii);
– în cadrul asistenței în căutarea unui loc de muncă, oferite de ANOFM (art. 31-35 din Legea nr. 105 din 14.06.2018)

!!! Conform art. 29 alin. (7) din Legea nr. 60/30.03.2020, statul garantează plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialişti cu dizabilităţi care au absolvit instituţii de învăţămînt superior şi mediu de specialitate cu finanţare bugetară.

 

Salariatul cu dizabilități are dreptul la:
adaptarea rezonabilă a locului de muncă;
furnizarea din partea angajatorului a noilor tehnologii şi dispozitive de asistenţă, instrumente şi echipamente, necesare pentru prestarea muncii, conform nevoilor individuale a salariatului cu dizabilitate;
durata redusă a timpului de muncă (pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate – de 30 de ore săptămânal);
durata majorată a concediului anual ( pentru persoanele cu dizabilități severe – 40 de zile calendaristice, pentru persoanele cu dizabilități accentuate – de 32 zile calendaristice)
formarea profesională continuă și avansarea în carieră;
reabilitare profesională având ca scop restabilirea, recuperarea sau compensarea funcţiilor dereglate ale organismului şi a capacităţii de muncă.

!!! Se interzice discriminarea pe criterii de dizabilitate referitor la toate aspectele şi formele de încadrare în muncă, inclusiv la condiţiile de recrutare, plasare, angajare şi desfăşurare a activităţii de muncă, la avansarea în carieră, la condiţiile de sănătate şi securitate la locul de muncă.

Angajatorul care angajează pe o perioadă nedeterminată persoane cu dizabilități, beneficiază de subvenții de stat pentru compensarea parțială a salariului achitat și/ sau pentru adaptarea locurilor de muncă pentru salariații cu dizabilități, în conformitate cu art. 36 și 38 al Legii nr. 105 din 14.06.2018, cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

 

!!! Plângerile privind încălcarea dreptului la muncă se examinează de către Inspecția teritorială de muncă (ITM), iar cele privind discriminarea în câmpul muncii – de către Consiliul pentru Egalitate.

 

În cazul în care vi s-a încălcat dreptul la muncă, adresați-vă la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități pentru a beneficia de asistența juridică gratuită:

Chișinău, str. A. Pușkin 16, of. 5

Tel./fax: +373 22 287090

e-mail: info@cdpd.md

 

Vizualizați posterul cu drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități aici.

Pentru fișele explicative a fiecărui drept în limba română și rusă, apăsați aici.