01 iunie 2017 – 15 iunie 2018

Scopul:

Sporirea gradului de participare a cetățenilor și creșterea responsabilității autorităților privind respectarea cerințelor ”design universal” la amenajarea obiectelor din spațiul public a mun. Chișinău

Obiectivele proiectului:

 • Mobilizarea și informarea comunității și opiniei publice în ce privește accesibilitatea spațiului public din mun. Chișinău;
 • Participarea cetățenilor (utilizatorilor) din mun. Chișinău (inclusiv a persoanelor cu dizabilități) la monitorizarea lucrărilor și la discutarea a cel puțin 10 proiecte ale obiectelor spațiului public din mun. Chișinău;
 • Responsabilizarea autorităților, prin utilizarea mecanismelor legale pentru punere în aplicarea a legislației, pentru accesibilizarea a cel puțin 10 obiecte ale spațiului public din mun. Chișinău;

Grupul țintă:

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt persoanele cu dizabilități (circa 5% din locuitorii municipiului Chișinău), părinții cu copii mici (circa 10% din locuitori), persoanele în etate cu probleme cronice de sănătate (circa 11% din locuitorii municipiului), cicliști și utilizatori de role, scutere etc.

Beneficiarii indirecți: Beneficiarii indirecți sunt toți locuitorii orașului care vor beneficia de adaptarea spațiului public după principiile ”designului universal”.

Activități:

Obiectivul 1. Mobilizarea și informarea comunității și opiniei publice în ce privește accesibilitatea spațiului public din mun. Chișinău

 • Consolidarea coaliției OSC, grupurilor interesate și autilizatorilor.
 • Informarea și sensibilizarea comunității.
 • Ateliere practice de accesibilitate.

Obiectivul 2. Participarea locuitorilor din  mun. Chișinău (inclusiv a persoanelor cu dizabilități) la monitorizarea lucrărilor și la discutarea a cel puțin 10 proiecte ale obiectelor spațiului public din mun. Chișinău.

 • Monitorizarea obiectelor spațiului public aflate în construcție
 • ”Ședințe cu utilizatorii”
 • Participarea la ședințele de audieri publice, consultare publică a proiectelor de acte normative, întâlniri cu factorii de decizie

Obiectivul 3. Responsabilizarea autorităților publice, prin utilizarea mecanismelor legale pentru punere în aplicarea a legislației în vederea accesibilizării a cel puțin 10 obiecte ale spațiului public din mun. Chișinău.

 • Utilizarea mecanismelor juridice
 • Elaborarea raportului final de monitorizare. Diseminarea concluziilor și recomandărilor.

 

Rezultate:

 • Consolidarea Coaliție  ”Chișinăul accesibil pentru toți” nucleul căreia format din 5 ONG-uri/grupuri de inițiativă cu interese comune, ce reprezintă: persoanele în etate, părinții cu copii mici, persoanele cu dizabilități senzoriale și locomotorii etc. 9 ONG-uri din diferite domenii ce susțin activitatea Coaliției ”Chișinăul accesibil pentru toți”, au fost implicate în activitățile proiectului.
 • 25 de apariții în mass- media naționale, despre activitățile proiectului.
 • Locuitorii mun. Chișinău  sunt informați/sensibilizați. Postările pe pagina de Facebook ”Chișinăul accesibil pentru toți” au fost vizualizate de peste 2000 de utilizatori.
 • Funcționarii din Primăria mun. Chișinău și specialiștii din domeniu, sunt sensibilizați referitor la necesitatea respectării cerințelor de accesibilitate.
 • 11 obiecte ale spațiului public au fost monitorizate de echipa proiectului, în ceia ce privește respectarea cerințelor de accesibilitate.
 • În cazul a 8 obiecte a spațiului public monitorizate, propunerile noastre de accesibilizare au fost acceptate integral sau parțial.
 • 7 ”ședințe cu utilizatorii” realizate
 • 5 ”întâlniri cu factori de decizie” realizate
 • Emiterea dispoziției de către Primarul general interimar privind elaborarea Planului de acțiuni, în termen de trei luni,  pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități în spațiile publice ale orașului Chișinău. Subdiviziunile Primăriei responsabile de elaborarea Planului: Direcția generală transport public şi căi de comunicație, Direcția generală locativ-comunală şi amenajare şi Întreprinderea Municipală. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”,
 • Semnarea acordului de cooperare dintre Coaliția  ”Chișinăul accesibil pentru toți” și Primăria mun. Chișinău care include Planului de acțiuni a Primăriei pentru anii 2018-2019, privind accesibilizarea municipiului.
 • În rezultatul activității parteneriatului ”Chișinăul accesibil pentru toți” în bugetul municipal Chișinău cu destinație specială au fost prevăzuți circa 4 milioane de lei pentru accesibilizarea spațiului public și a clădirilor publice aflate la balanța Primăriei.
 • În cazul a 9 obiective a spațiului public au fost aplicate mecanisme juridice de responsabilizare.
 • Elaborate și  înaintate către Guvernul RM 2  propuneri de modificare și completare a legislației naționale în domeniul accesibilității.

Buget: 36 000 USD

 

 

Proiectul „Chișinăul- accesibil pentru toți”, a fost realizat  de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități în parteneriat cu Asociația Motivație din Moldova și Centrul Media pentru Tineri, cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova și co-finanțat de IM Swedish Development Partner.

 

Chișinăul accesibil pentru toți