Perioada de implementare: 01.07. 2019-30.09.2020

Scopul proiectului:  Creșterea gradului de colaborare între persoanele cu dizabilități și autoritățile publice la nivel local  și central pentru a facilita punerea în aplicare a politicilor ce vizează domeniul accesibilității.

Obiectivele proiectului:

 1. Mobilizarea și abilitarea a 12 persoane cu dizabilități și a activiștilor civici din 6 regiuni (municipii) ale țării (nord, centru, sud, inclusiv UTA Găgăuzia: Edinet, Sîngerei, Orhei, Căușeni, Comrat, Ceadîr-Lunga de a participa activ  la dezvoltarea și implementarea politicilor ce vizează domeniul accesibilității.
 2. Colaborarea persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor reprezentative cu autoritățile publice locale și centrale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilității.

Activități:

 1. Training pentru 12  persoanele cu dizabilități: “Advocacy cu participarea persoanelor cu dizabilități pentru asigurarea accesibilității în cadrul instituțiilor publice la nivel local și central.”
 2. Formarea grupurilor de inițiativă
 3. Coaching pentru promotorii locali și grupurile de inițiativă în realizarea sarcinilor pentru evaluarea nivelului de accesibilitate la nivel local.
 4. Realizarea a 6 ateliere de lucru cu participarea grupurilor de inițiativă a proiectului și persoanele cu dizabilități din  Edineț, Sângerei, Orhei, Căușeni, Comrat, Ceadîr-Lunga.
 5. Evaluarea nivelului de accesibilitate existentă în cadrul instituțiilor publice din 6 regiuni a Republicii Moldova.
 6. Elaborarea Rapoartelor de monitorizare de către grupurile de inițiativă privind asigurarea condițiilor de accesibilitate în cadrul instituțiilor publice din 6 regiuni și prezentarea acestora autorităților vizate.
 7. Elaborarea de către grupurile de inițiativă a planurilor de acțiuni în vederea accesibilizării instituțiilor publice din 6 regiuni și prezentarea acestora autorităților vizate.
 8. Monitorizarea lucrărilor de construcție / reparație de către promotorii locali și a grupurilor de inițiativă în ceea ce privește respectarea normelor de accesibilitate precum și realizarea acțiunilor de advocacy pentru eliminarea neconformităților.
 9. Instruirea proiectanților, a verificatorilor de proiecte și a specialiștilor în construcții cu privire la normativele și standardele de accesibilitate cu participarea  reprezentanților INCERCOM (Institutul de Cercetări Științifice în Construcții)
 10. Apariții media

 

Rezultate planificate: 

 1. 12 persoane cu dizabilități în calitate de promotori locali din 6 regiuni (Edineț, Sîngerei, Orhei , Căușeni, Comrat și Ceadîr-Lunga)  mobilizate și abilitate  în scopul participării active la elaborarea și implementarea politicilor ce vizează domeniul accesibilității.
 2. 6 grupuri de inițiativă formate la nivel local în promovarea dreptului la accesibilitate a persoanelor cu dizabilități.
 3. Promotorii locali împreună cu grupurile de inițiativă ghidați de echipa proiectului se implică activ în procesul de monitorizare a accesibilității la nivel local.
 4. 6 ateliere de lucru realizate în scopul promovării accesibilității la nivel local cu participarea grupurilor de inițiativă și a persoanelor cu dizabilități din  Edineț, Sângerei, Orhei, Căușeni, Comrat, Ciadîr-Lunga
 5. Instituții publice din 6 regiuni evaluate din perspectiva asigurării de către acestea a dreptului la accesibilitate a persoanelor cu dizabilități precum și  bariere, soluții identificate de către membrii grupurilor de inițiativă.
 6. 6 Rapoarte privind asigurarea accesibilității de către instituțiile publice elaborate și prezentate autorităților publice vizate.
 7. 6 Planuri de acțiuni privind accesibilizarea instituțiilor publice la necesitățile persoanelor cu dizabilități,  elaborate și prezentate  autorităților publice vizate din 6 regiuni
 8. Lucrările de construcție / reparație monitorizate în vederea respectării standardelor de accesibilitate de către grupurile de inițiativă din cele 6 regiuni.
 9. Proiectanții, verificatorii de proiecte și alți specialiști în construcții familiarizați cu normativele și standardele  în domeniul accesibilității de către INCERCOM (Institutul de Cercetări Științifice în Construcții)
 10. Datorită cunoștințelor acumulate în realizarea sarcinilor din cadrul proiectului, promotorii locali își pot aplica abilitățile în  evaluarea  nivelul de accesibilitate în alte regiuni. Abilitățile de comunicare și colaborare acumulate  pe parcursul  derulării  activităților de advocacy îi vor ajuta să se implice în diferite  domenii în viitor.
 11. Dialog constructiv creat dintre factorii de decizie și persoanele cu dizabilități, pentru îmbunătățirea calității vieții a persoanelor subreprezentate, asigurarea accesibilității în cadrul instituțiilor publice ca rezultat al elaborării și prezentării Rapoartelor privind monitorizarea asigurării accesibilității inclusiv a Planului de acțiuni  cu scopul accesibilizării  acestor instituții din 6 regiuni
 12. Standardele de accesibilitate puse în aplicare de către proiectanții, verificatorii de proiecte și alți specialiști în construcții în scopul respectării dreptului la accesibilitate a  persoanelor cu dizabilități.

 

Rezultate realizate: 

 1. 12 persoane  cu dizabilități abilitate  și mobilizate  în scopul promovării implementării politicelor de accesibilitate de către Autoritățile Publice Locale din 6 regiuni: Edineț, Sîngerei, Orhei, Căușeni, Comrat și Ciadîr-Lunga.
 2. 131 instituții publice și drumuri adiacente evaluate din punct de vedere a respectării standardelor în accesibilitate. 
 3. 6 grupuri de initiativă formate din persoane cu dizabilități  care colaborează cu APL-urile din 6 regiuni în scopul implementării normativelor de accesibilitate la nivel local. 
 4. 6  Rapoarte cu privire la nivelul asigurării accesibilității instituțiilor  publice care stau la balanța Primăriilor din 6 regiuni elaborare și prezentate reprezentanților acestora.
 5. 6   Rapoarte cu privire la nivelul asigurării accesibilității instituțiilor publice care stau la balanța Consiliilor Raionale  din 6 regiuni elaborate și prezentate reprezentanților acestora.
 6. 6  Planuri de Acțiuni privind accesibilizarea instituțiilor publice  care stau la balanța Primăriilor din 6 regiuni elaborare și prezentate reprezentanților acestora.  
 7. 6  Planuri de Acțiuni privind accesibilizarea instituțiilor publice  care stau la balanța Consiliilor Raionale  din 6 regiuni elaborate și prezentate reprezentanților acestora.
 8. 81 de specialiști în construcții (arhitecți, ingineri, proiectanți informați cu  privire la standardele în accesibilitate prin intermediul a 4 instruiri) 
 9. Proces de colaborare stabilit dintre  Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și  Institutul de Cercetări în Construcții (INCERCOM) în vederea promovării și implementării normativelor în accesibilitate.
 10. 1 bloc de locuit din municipiul Chișinău construit  în baza  normativelor  în  accesibilitate ca rezultat al colaborării cu INCERCOM 
 11. 1 secție de votare din orașul Sîngerei adaptată rezonabil în cadrul Alegerilor Locale 2019 
 12. Gara Auto din Ceadir Lunga accesibilizată în baza normativelor în accesibilitate.
 13. Autoritățile Publice Locale  din orașul Căușeni au bugetat bani pentru: 
 • reparația a 2 străzi cu implementarea normativelor în accesibilitate 
 • accesibilizarea grupului sanitar   din cadrul Consiliului Raional 
 • instalarea unei rampe de acces la școala din satul Fîrlădeni r. Căușeni

           14. Dialog constructiv creat dintre factorii de decizie și persoanele cu    dizabilități, din 6 regiuni în vederea  îmbunătățirii calității vieții a persoanelor subreprezentate, prin asigurarea accesibilității în cadrul instituțiilor publice.

Buget: 35.000 EURO

 

Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice centrale și locale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilității