Perioada de implementare: 01.07. 2019-30.06.2020

Scopul proiectului:  Creșterea gradului de colaborare între persoanele cu dizabilități și autoritățile publice la nivel local  și central pentru a facilita punerea în aplicare a politicilor ce vizează domeniul accesibilității.

Obiectivele proiectului:

 1. Mobilizarea și abilitarea a 12 persoane cu dizabilități și a activiștilor civici din 6 regiuni (municipii) ale țării (nord, centru, sud, inclusiv UTA Găgăuzia: Edinet, Sîngerei, Orhei, Căușeni, Comrat, Ceadîr-Lunga de a participa activ  la dezvoltarea și implementarea politicilor ce vizează domeniul accesibilității.
 2. Colaborarea persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor reprezentative cu autoritățile publice locale și centrale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilității.

 

Activități:

 1. Training pentru 12  persoanele cu dizabilități: “Advocacy cu participarea persoanelor cu dizabilități pentru asigurarea accesibilității în cadrul instituțiilor publice la nivel local și central.”
 2. Formarea grupurilor de inițiativă
 3. Coaching pentru promotorii locali și grupurile de inițiativă în realizarea sarcinilor pentru evaluarea nivelului de accesibilitate la nivel local.
 4. Realizarea a 6 ateliere de lucru cu participarea grupurilor de inițiativă a proiectului și persoanele cu dizabilități din  Edineț, Sângerei, Orhei, Căușeni, Comrat, Ceadîr-Lunga.
 5. Evaluarea nivelului de accesibilitate existentă în cadrul instituțiilor publice din 6 regiuni a Republicii Moldova.
 6. Elaborarea Rapoartelor de monitorizare de către grupurile de inițiativă privind asigurarea condițiilor de accesibilitate în cadrul instituțiilor publice din 6 regiuni și prezentarea acestora autorităților vizate.
 7. Elaborarea de către grupurile de inițiativă a planurilor de acțiuni în vederea accesibilizării instituțiilor publice din 6 regiuni și prezentarea acestora autorităților vizate.
 8. Monitorizarea lucrărilor de construcție / reparație de către promotorii locali și a grupurilor de inițiativă în ceea ce privește respectarea normelor de accesibilitate precum și realizarea acțiunilor de advocacy pentru eliminarea neconformităților.
 9. Instruirea proiectanților, a verificatorilor de proiecte și a specialiștilor în construcții cu privire la normativele și standardele de accesibilitate cu participarea  reprezentanților INCERCOM (Institutul de Cercetări Științifice în Construcții)
 10. Apariții media

Rezultate Imediate:

 1. 12 persoane cu dizabilități din 6 regiuni (Edineț, Sîngerei, Orhei , Căușeni, Comrat și Ceadîr-Lunga) sunt mobilizate și abilitate  în scopul participării active la elaborarea și implementarea politicilor ce vizează domeniul accesibilității.
 2. 6 grupuri de inițiativă formate la nivel local pentru promovarea dreptului la accesibilitate a persoanelor cu dizabilități
 3. Promotorii locali împreună cu grupurile de inițiativă ghidați de echipa proiectului se implică activ în procesul de monitorizare a accesibilității la nivel local.
 4. 6 ateliere de lucru realizate în scopul promovării accesibilității la nivel local cu participarea grupurilor de inițiativă și a persoanelor cu dizabilități din  Edineț, Sângerei, Orhei, Căușeni, Comrat, Ceadîr-Lunga
 5. Instituții publice din 6 regiuni evaluate din perspectiva asigurării de către acestea a dreptului la accesibilitate a persoanelor cu dizabilități precum și  bariere, soluții identificate de către membrii grupurilor de inițiativă.
 6. Rapoarte privind asigurarea accesibilității de către instituțiile publice elaborate și prezentate autorităților publice vizate.
 7. Planurile de acțiune privind accesibilizarea instituțiilor publice la necesitățile persoanelor cu dizabilități,  elaborate și prezentate  autorităților publice vizate din 6 regiuni
 8. Lucrările de construcție / reparație monitorizate în vederea respectării standardelor de accesibilitate de către grupurile de inițiativă din cele 6 regiuni.
 9. Proiectanții, verificatorii de proiecte și alți specialiști în construcții familiarizați cu normativele și standardele  în domeniul accesibilității de către INCERCOM (Institutul de Cercetări Științifice în Construcții)
 10. 30 apariții media despre activitățile proiectului și rezultatele obținute în cadrul acestuia.

Rezultate pe termen mediu:

 1. Datorită cunoștințelor acumulate în realizarea sarcinilor din cadrul proiectului, promotorii locali își pot aplica abilitățile în  evaluarea  nivelul de accesibilitate în alte regiuni. Abilitățile de comunicare și colaborare acumulate  pe parcursul  derulării  activităților de advocacy îi vor ajuta să se implice în diferite  domenii în viitor.
 2. Crearea unui dialog constructiv dintre factorii de decizie și persoanele cu dizabilități, pentru îmbunătățirea calității vieții a persoanelor subreprezentate, asigurarea accesibilității în cadrul instituțiilor publice ca rezultat al elaborării și prezentării Rapoartelor privind monitorizarea asigurării accesibilității inclusiv a Planului de acțiuni  cu scopul accesibilizării  acestor instituții din 6 regiuni
 3. Standardele de accesibilitate puse în aplicare de către proiectanții, verificatorii de proiecte și alți specialiști în construcții în scopul respectării dreptului la accesibilitate a  persoanelor cu dizabilități.
 4. Colaborarea grupului de inițiativă cu instituțiile-media din 6 regiuni pentru promovarea dreptului la accesibilitate a persoanelor cu dizabilități .

Rezultate pe termen lung:

 1. Implementarea acțiunilor concrete de către APL pentru asigurarea respectării legislației privind  drepturile persoanelor cu dizabilități: Planul de acțiune pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2017-2022, Legea nr.60 privind includerea persoanelor cu dizabilități, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.  Planurile de acțiune ale APL includ Obiectivul Strategic “Creșterea calității vieții a persoanelor cu dizabilități”
 2. Persoanele cu dizabilități, mamele cu copii mici, persoanele în etate vor avea acces mai ușor la clădirile care prestează servicii publice la nivel local
 3. Cetățenii au o gândire critică dezvoltată, atitudini consolidate, valori comportamentale care oferă o viziune comună asupra incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.

Buget:  35000 EURO

 
Arhitecții și inginerii în construcții din Moldova și-au edificat cunoștințele în domeniul accesibilități clădirilor și spațiilor publice

Arhitecții și inginerii în construcții din Moldova și-au edificat cunoștințele în domeniul accesibilități clădirilor și spațiilor publice

 

Profesioniștii din domeniul construcțiilor își consolidează cunoștințele în domeniul accesibilității

Profesioniștii din domeniul construcțiilor își consolidează cunoștințele în domeniul accesibilității

 

Primele rezultate ale campaniei de evaluare a accesibilității clădirilor publice din 6 orașe ale țării

Primele rezultate ale campaniei de evaluare a accesibilității clădirilor publice din 6 orașe ale țării

 

Accesibilitatea serviciilor acordate de către instituțiile publice

Accesibilitatea serviciilor acordate de către instituțiile publice

 

Conducerea primăriei Edineț salută parteneriatul dintre autoritățile locale și persoanele cu dizabilități pentru accesibilizarea orașului

Conducerea primăriei Edineț salută parteneriatul dintre autoritățile locale și persoanele cu dizabilități pentru accesibilizarea orașului

 

Mobilizarea persoanelor cu dizabilități din raionul Căușeni pentru cooperarea cu autoritățile publice locale privind accesibilizarea comunității lor

Mobilizarea persoanelor cu dizabilități din raionul Căușeni pentru cooperarea cu autoritățile publice locale privind accesibilizarea comunității lor

 

Persoanele cu dizabilități din orașul Sângerei vor coopera cu autoritățile publice locale pentru accesibilizarea comunității lor

Persoanele cu dizabilități din orașul Sângerei vor coopera cu autoritățile publice locale pentru accesibilizarea comunității lor

 

Parteneriatul dinte CDPD și autoritățile municipale din Comrat: o practică pozitivă pentru dezvoltarea accesibilității în comunitatea locală.

Parteneriatul dinte CDPD și autoritățile municipale din Comrat: o practică pozitivă pentru dezvoltarea accesibilității în comunitatea locală.

 

Colaborarea dintre CDPD și autoritățile municipale din Ceadîr-Lunga continua să aducă rezultate in vederea implementării politicii de accesibilitate la nivel local

Colaborarea dintre CDPD și autoritățile municipale din Ceadîr-Lunga continua să aducă rezultate in vederea implementării politicii de accesibilitate la nivel local

 

Proiectul ”Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice centrale și locale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilității”,este realizat  de Centrul pentru Drepturile  Persoanelor cu Dizabilități cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei cu sediul la București