Home/Proiecte Realizate

Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție

Finanțator: Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democratie,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners

Perioada de implementare: 1 Martie 2020 – 31 iulie 2021

Bugetul proiectului: 388,943 MDL

Scopul proiectului: Reducerea vulnerabilității persoanelor cu dizabilități în exercitarea drepturilor lor și în accesul la justiție

Obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Persoanele cu […]

2021-11-10T11:36:17+02:00November 10th, 2021|Proiecte Realizate|Comments Off on Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție

Respectarea dreptului la incluziune a grupurilor vulnerabile prin implicarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local.

Denumirea proiectului: Respectarea dreptului la incluziune a grupurilor vulnerabile prin implicarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local.

 Perioada de implementare: 01.09.2021-31.08.2021

 Buget 29990 Euro

Scopul proiectului: Respectarea legislației cu privire la incluziunea persoanelor din categoriile social-vulnerabile de către APL- ule în baza principiului de bună guvernare prin consolidarea societății civile la nivel local din 3 […]

2021-11-10T10:26:41+02:00November 5th, 2021|Proiecte Realizate|Comments Off on Respectarea dreptului la incluziune a grupurilor vulnerabile prin implicarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local.

Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice centrale și locale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilității

Perioada de implementare: 01.07. 2019-30.09.2020

Scopul proiectului:  Creșterea gradului de colaborare între persoanele cu dizabilități și autoritățile publice la nivel local  și central pentru a facilita punerea în aplicare a politicilor ce vizează domeniul accesibilității.

Obiectivele proiectului:

 1. Mobilizarea și abilitarea a 12 persoane cu dizabilități și a activiștilor civici din 6 regiuni […]
2021-02-01T18:48:58+02:00September 30th, 2020|Proiecte Realizate|Comments Off on Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice centrale și locale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilității

Promovarea participării cetățenilor pentru un mediu accesibil în mun. Chișinău

Perioada de implementare: 07.08.2018 -31.10.2019

Scopul proiectului: Sporirea gradului de participare a cetățenilor la luarea deciziilor privind spațiul public din mun. Chișinău (străzi, trotuare, căi pietonale, borduri, parcări, clădiri publice) pentru ca acestea să fie accesibile, atractive, funcționale și incluzive.

Obiectivele proiectului:

1. Creșterea gradului de participare a cetățenilor la luarea deciziilor privind amenajarea obiectelor spațiului public din […]

2020-03-25T08:58:17+02:00March 9th, 2020|Proiecte Realizate|Comments Off on Promovarea participării cetățenilor pentru un mediu accesibil în mun. Chișinău

Oportunități mai bune de angajare în câmpul muncii pentru persoane cu dizabilități din Moldova

Descrierea proiectului:

01.07.2015-30.06.2019

Scopul:

Facilitarea procesului de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități din Chișinău și alte regiuni ale țării.

Obiectivele proiectului:

 1. Creșterea capacității de angajare a persoanelor cu dizabilități, în special a celor cu deficiențe vizuale și de auz, prin dezvoltarea competențelor lor personale și profesionale.
 2. Pregătirea  participanților pentru etapa de angajare.
 3. Asistența persoanelor cu dizabilități […]
2019-07-25T11:11:29+03:00June 2nd, 2019|Proiecte Realizate|Comments Off on Oportunități mai bune de angajare în câmpul muncii pentru persoane cu dizabilități din Moldova

Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății 2018

Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății

01.01.2018-31.12.2018

Scopul proiectului: ”Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății”,

Obiectivele proiectului:

Imediate:

 1. Până la sfârșitul anului 2018, cadrul normativ național este ajustat în conformitate cu prevederile Convenției ONU […]
2019-04-13T10:11:21+03:00April 11th, 2019|Proiecte Realizate|Comments Off on Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății 2018

Dezvoltarea serviciilor comunitare în raioanele Rîbnița și Camenca a Republicii Moldova

25.04.2018-22.06.2018

Scopul

Acordarea suportului ONG-urilor din stânga Nistrului a Republicii Moldova în dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități.

Obiectivele proiectului:

 1. Dezvoltarea serviciului comunitar ”ajutor psihologic” pentru persoane cu dizabilități conform principiului de la egal la egal.
 2. Dezvoltarea serviciului comunitar ”asistență juridică” pentru persoane cu dizabilități conform principiului de la egal la egal.
 3. Dezvoltarea serviciului comunitar ”asistență […]
2018-08-13T11:55:26+03:00June 22nd, 2018|Proiecte Realizate|Comments Off on Dezvoltarea serviciilor comunitare în raioanele Rîbnița și Camenca a Republicii Moldova

Chișinăul accesibil pentru toți

01 iunie 2017 – 15 iunie 2018

Scopul:

Sporirea gradului de participare a cetățenilor și creșterea responsabilității autorităților privind respectarea cerințelor ”design universal” la amenajarea obiectelor din spațiul public a mun. Chișinău

Obiectivele proiectului:

 • Mobilizarea și informarea comunității și opiniei publice în ce privește accesibilitatea spațiului public din mun. Chișinău;
 • Participarea cetățenilor (utilizatorilor) din mun. Chișinău (inclusiv a […]
2018-08-22T08:48:02+03:00June 15th, 2018|Proiecte Realizate|Comments Off on Chișinăul accesibil pentru toți

Sprijinirea asistenței juridice primare accesibilă pentru persoane cu dizabilități din regiunile Moldovei

01.06.2017 – 31.05.2018

 

Scopul proiectului: Dezvoltarea serviciului gratuit de asistență juridică primară în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Obiectivele proiectului:

 • Abilitarea a 15 promotori locali – persoanele cu dizabilități, părinți ai persoanelor cu dizabilități, reprezentanți ai ONG-urilor ( dintre care cel puțin 10 femei) și 20 de parajuriști        în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități
 • Promovarea drepturilor persoanelor cu […]
2018-08-07T18:06:58+03:00May 31st, 2018|Proiecte Realizate|Comments Off on Sprijinirea asistenței juridice primare accesibilă pentru persoane cu dizabilități din regiunile Moldovei

Creșterea gradului de implicare a persoanelor cu dizabilități în procesul de politici publice

01.10.2014 – 31.03.2018

Scopul: Creșterea capacităților OSC-urilor din domeniul dizabilității de a influența politicile publice și de a reprezenta interesele constituenților în relațiile cu autoritățile publice locale la nivel central și local.

 

Obiectivele Proiectului:

 • Consolidarea capacităților OSC-urilor din domeniul dizabilității în organizarea campaniilor de advocacy, implicarea în procesele politicilor publice și mobilizarea constituenților;
 • Consolidarea capacităților CAJPD în planificarea […]
2018-08-23T09:36:05+03:00April 6th, 2018|Proiecte Realizate|Comments Off on Creșterea gradului de implicare a persoanelor cu dizabilități în procesul de politici publice